Vesna Đikanović

U ovoj sezoni

Rođena u Zagrebu gdje je diplomirala Dramaturgiju na Akademiji dramske umjetnosti. U profesionalnom djelovanju surađivala je s većinom kazališta u Zagrebu te drugih nacionalnih kazališnih kuća (npr. DK Gavella, Zagrebačko kazalište mladih, Teatar itd, Kazalište Komedija, HNK Osijek, HNK Varaždin, INK Pula i dr) kao dramaturginja na predstavi, adaptacijama klasičnih dramskih tekstova (npr. Odon von Horvath, “Pravac Nebo”, praizvedba HNK Osijek, Christopher Marlowe, “Eudard drugi”, praizvedba Kazalište Hotel Bulić) adaptacijama vizualnih naracija (npr. “Memoari jednog psa”, po stripovima Ch. Schulza, ZKM), bilingvalnim, site specific adaptacijama (Shakespeare, “Oluja” Elan Wales&Hvar Theatre Festival, Tobsha Learner, “The Glass Mermaid, Pulsko ljeto&The Playbox Theatre), dramatizacijama literarnih djela za scensku izvedbu (trilogija “Kurlani”, Kazalište Hotel Bulić) itd. U svom dramaturškom radu kontinuirano surađuje s Kazalištem Hotel Bulić, posvećenom promoviranju kako suvremenih, tako i klasičnih tekstova, koji su rjeđe u fokusu šire recepcije, otvarajući mogućnosti istraživanja različitih tipova dramaturških i izvedbenih znanja i praksi.