Soprani I
Stanislava Šćulac Vlajnić
Ana Majdak
Morana Pleše Petruševski
Vendi Pogorelić
Ljubov Judčenko Košmerl
Lorena Krstić

Soprani II
Jasmina Cossetto
Loredana Raimund
Iva Peračković
Mirna Vidović
Ena Lešić Jovanović

Alti I
Karla Duscovich
Vivien Galletta
Nataša Grbčić
Ivana Kajdi
Ivana Šarić Baštovanović
Ivanica Vunić

Alti II
Dominika Fortunato
Milica Marelja
Dragana Tomšić

Tenori I
Martin Marić
Boris Mohorić
Robert Verzon
Ivica Žunić
Marin Tuhtan

Tenori II
Nenad Ban
Dario Cibić
Savo Orobabić
Krešimir Škunca
Zoran Trubić

Baritoni
Bojan Fuštar
Saša Matovina
Siniša Oreščanin
Marijan Padavić
Mateo Jović

Basi
Sanjin Mandičić
Darko Matijašević
Igor Doričić
Tomislav Vičević