Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Rijeka, (dalje: Kazalište), ima status nacionalnog kazališta.
Osnivač Kazališta je Grad Rijeka.
Kazalište djeluje prema Zakonu o kazalištima, (Narodne novine br. 71/06, 121/13 i 26/14)
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx.

Kazalište je upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem subjekta upisa MBS 040064836 https://sudreg.pravosudje.hr/registar/f?p=150:28:0::NO:28:P28_SBT_MBS:040064835

Kazalište je upisano u Očevidnik kazališta koje vodi Ministarstvo kulture Republike Hrvatske
http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=2868&kazid=630

Statut (od 27.7.2023.)

Pravilnik o naknadama za uporabu privatnih glazbenih isntrumenata

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Statut

Kolektivni ugovor 2022_2026

Poslovnik o radu Kazališnog vijeća_pročišćeni tekst

Pravilnik o zaštiti na radu HNK 2022

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja

Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i dokumentarnog gradiva Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka

Izmjene i dopune Pravilnika o radu – 1.4.2022.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu_29.10.2021.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka od 29.7.2021

Odluka o imenovanju povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti i zamjenika povjerljive osobe _13.05.2020.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu od 30.12.2020.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu od 24. veljače 2021.

Prilog – Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu od 24. veljače 2021.

Izmjene i dopune Pravilnika o radu 24.07.2020.

TABELA POSLOVA SISTEMATIZACIJA izmjene i dopune 24.07.2020.

Pravilnik-o-radu-pročišćeni-tekst-2019

SHEMA KAZALIŠTA

Sistematizacija-korigirane-izmjene-i-dopune-Pravilnika-o-radu

Ustrojstvo-Kazališta

Izmjene i dopune Pravilnika o radu 2019.

Pravilnik o radu 2017. pročišćeni

Tabela poslova Sistematizacija pročišćeni tekst 2017

Pravilnik o radu

Poslovnik o radu Kazališnog vijeća

Poslovnik o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Kazališnog vijeća (29.4.21.)

Poslovnik o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Kazališnog vijeća

Odluka o davanju na korištenje prostora Kazališta

Pravilnik o poslovnoj tajni

Procjena rizika

Odluka o proceduri naplate prihoda

Pravilnik o popisu imovine i obveza

Pravilnik o zaštiti na radu

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

Pravilnik o zaštiti i obradi arhivske građe

Izmjene i dopune Pravilnika o radu od 29.03.2016.

IZVORI FINANCIRANJA

Ministarstvo kulture RH 
Ministarstvo kulture RH 2016.
Proracun Grada Rijeke za 2017. i projekcije za 2018. i 2019.
Proračun Grada Rijeke za 2014. godinu
Proracun-Grada-Rijeke-za-2015. godinu
Proračun Grada Rijeke za 2016.

Donacije:
Primljena donacija u iznosu od 3.814,88 kn
Dodijeljena donacija KBC-u Rijeka Klinici za radioterapiju i onkologiju, u iznosu od 13.431,00 kn, prihod koji je ostvaren od prodaje ulaznica za izvedbe predstave “TURBO FOLK” održane u dane 02. i 03.06.2015.
Sponzorska sredstva:
1.01.2015-30.06.2015 – 506.817,25 kn
Prihod od iznajmljivanja prostora:
01.01.2015. –30.06.2015. – 58.755,83 kn