DRUGO REAGIRANJE NA NETOČNO OBJAVLJENE INFORMACIJE U ČLANKU PORTALA TEATAR.HR!

3. travnja 2017.

Premda je HNK Ivana pl. Zajca u najboljoj namjeri  reagirao na analizu portala Teatar.hr po kojoj riječki HNK navodno bilježi pad prihoda od prodaje ulaznica od 37,3% u 2016. godini, isti je portal ponovno postupio krajnje nekorektno i neprofesionalno objavivši naše reagiranje u sklopu svojeg komentara u kojem su iznesene nove neistine i krive interpretacije financijskih izvješća.

Riječki HNK zatražio je od portala Teatar.hr objavu novog reagiranja kojim se osporava analiza i interpretacija izvješća, no do danas portal Teatar.hr nije objavio drugo reagiranje. Pretpostavljamo da je razlog tome što je iz sadržaja drugog reagiranja vidljivo da je usporedna analiza koju je proveo Teatar.hr zlonamjerna i zapravo promašena jer se temelji na krivim premisama. Kako bi naša publika i javnost uopće bila o svemu korektno informirana, reagiranje objavljujemo sami, a postupanjem i očito namjernim pokušajem da se našteti ugledu riječkog HNK od strane portala Teatar.hr pozabavit će se naš odvjetnički ured.

Drugo reagiranje na objavu netočnih informacija

Poštovana gospođo Glavna urednice,

     U ime i za račun naše stranke HNK IVAN PL. ZAJC Rijeka podnosimo kao punomoćnici, prema punomoći u privitku, nakladniku i Vama kao glavnoj urednici portala ovaj zahtjev za ispravak neistinih i neutemeljenih tvrdnji objavljenih na Vašem portalu TEATAR.HR u članku “KAKO JE HNK RIJEKA SAMO SEBE DEMANTIRALO” dana 29. ožujka 2017. godine.

     Na temelju odredaba članaka 40. do 42. Zakona o medijima na koje odredbe za ovakvu pravnu situaciju upućuje Zakon o elektroničkim medijima, pozivamo Vas da odmah po primitku ovog zahtjeva na Vašem portalu TETAR.HR, na istom ili istovrijednom mjestu na kojem je objavljen i članak na koji se reakcija odnosi, bez ikakvih komentara i/ili kraćenja, u integralnoj formi, publicirate ispravak slijedećeg sadržaja:

     ” U članku objavljenom dana 29. ožujka 2017. godine na Vašem portalu, a koji se tiče našeg Kazališta objavljene su, uz ostalo, i sljedeće netočne informacije:

  1. Da je HNK Rijeka samo sebe demantiralo,

     2.Da su svi u vašem prethodnom tekstu izneseni podaci točni, «a za eventualne greške u PR RAS obrascima kriva je računovodstvena služba HNK Ivana pl. Zajca»,

  1. Da u prvom reagiranju intendant riječkog narodnog kazališta citira «pogrešne brojke iz PR RAS obrasca».

     U odnosu na navedeno moramo istaći kako u demantiju koji Vam je već ranije pristigao iz HNK Ivana pl. Zajca u odnosu na prethodni Vaš članak ne citiraju se pogrešne brojke iz PR RAS obrasca. Vaš se je prvotni članak, povod prvotnom reagiranju, bavio navodnim «dramatičnim padom prodaje ulaznica od 37,3% ili 1.399.513 kuna». Dakle, u Vašem prvotnom članku niste se bavili analizom svih prihoda koji se evidentiraju na AOP 102, poziciji PR RAS obrasca (Financijskog izvještaja), nego samo onima koji se odose na prihod od prodaje ulaznica. Pretpostavljam ne zbog zlonamjernosti, nego neupućenosti, Vi niste uzeli u obzir činjenicu da se na tom mjestu evidentiraju i drugi prihodi, a ne samo oni od prodaje ulaznica, zbog čega se usporedba iznosa kojom se Vi bavite razlikuje od analize koju Vam je priredila služba računovodstva HNK Ivana pl. Zajca, a iz koje je očigledno da je prihod od prodaje ulaznica porastao u 2016. u odnosu na 2015. za 3,56%. Skromno, istina, ali ipak jest.

     Drugim riječima, u iznosu od 2.352.110,62 kn evidentiranih prihoda u toj skupini računa za 2016. godinu (zadržimo se samo na 2016. godini, jer razliku u odnosu na 2015. godinu, opisanu u Bilješkama uz Financijsko izvješće, valjda smo dovoljno jasno obrazložili u prvom reagiranju), navedenih 2.297.105,89 odnosi se na prihode od prodaje ulaznica, a razlika do 2.352.110,62 na druge prihode ( primjerice :  prihodi s naslova osiguranja i refundacije štete,  prihodi na temelju refundacija rashoda iz prethodnih godina , ostali prihodi za posebne namjene , ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima  itd.)  koji se evidentiraju u istoj skupini računa  a prema PRAVILNIKU O PRORAČUNSKOM RAČUNOVODSTVU I RAČUNSKOM PLANU  ( “NN” br. 124/14. , 15/2015   i 87/2016). Takvu ste detaljnu analizu mogli zatražiti i dobiti iz računovodstva riječkog HNK da Vam je u interesu bila vjerodostojna i precizna analiza prihoda od prodaje ulaznica u narodnim kazalištima koju ste poduzeli u Vašem prilogu. Iz svega navedenog tako proizlazi da je čitava Vaša «analitička usporedba» zapravo promašena (u slučaju riječkog HNK definitivno, a moguće i u slučaju drugih narodnih kazališta) jer Vi uopće niste uspoređivali isključivo prihode od prodaje ulaznica nego skupinu prihoda koji se evidentiraju na istoj poziciji, a koji su prihodi od prodaje ulaznica samo jedan, doduše najveći, ali nipošto ne i jedini dio.

     Umjesto egzaltiranog odgovora na demanti iz HNK Ivana pl. Zajca zlurado naslovljenog «Kako je HNK Rijeka samo sebe demantiralo», mogli ste se obratiti riječkom ili bilo kojem drugom narodnom kazalištu pa lako doznati, kao ozbiljna novinarka-istražiteljica, što ste uspoređivali i tko je zapravo kome i što, kako povodom ove teme svima dobacujete – «frizirao».

     Ovakvo Vaše shvaćanje novinarskog posla ujedno je i razlog zašto riječki HNK već dvije godine nije pretplatnik Teatra.hr. Fotografije Vaše promašene analize dostavili su nam kolege iz drugih kazališta, također zaprepašteni ishitrenom i površnom prezentacijom na portalu odnosno «multimedijskom projektu» koji uređujete.

     Naše pravo na ispravak temelji se na činjenici da su Vašim prilogom u kojem su sadržane netočne informacije povrijeđena naša prava i interesi. Takvim sadržajno i činjenično posvema neutemeljenim tvrdnjama i navodima, dakle ordinarnim dezinformacijama, neistinama, imputacijama i insinuacijama, našoj ste ustanovi pričinili nemjerljivu neimovinsku štetu povredom prava osobnosti, poglavito prava na ugled, čast i dostojanstvo i pravo na dobar glas, sve u smislu odredaba čl. 35. Ustava Republike Hrvatske, čl. 7. i 16. Zakona o medijima i čl. 19. Zakona o obveznim odnosima.

    Slijedom povišeg, a temeljem odredaba čl. 40. do 42. Zakona o medijima pozivamo Vas da na internetskom portalu Teatar.hr. odmah nakon primitka ovaj ispravak odnosno reagiranje i objavite kako HNK Ivana pl. Zajca ne bi bilo prisiljeno podnositi tužbe radi objave ispravka, a što će samo prouzročiti dodatne probleme i uzrokovati nepotrebne sudske i druge troškove.”

                            HNK IVAN pl. ZAJC Rijeka pp.