EDUKATIVNE RADIONICE RAZVOJA PUBLIKE

1. travnja 2021.

HNK Ivana pl. Zajca će, u suradnji s organizacijom Kultura nova, održati niz edukativnih radionica na temu razvoja publike za kulturne organizacije iz cijele Hrvatske. Radionice će se održati tijekom travnja, svibnja i lipnja 2021. godine.

Naše je kazalište partner u europskom projektu ADESTE+ koji okuplja stručnjake iz područja razvoja publike iz cijele Europe. U okviru projekta razvija se suradnja i edukacija djelatnika u kulturi i zainteresirane javnosti, ističući glavna dostignuća i najbolje primjere prakse u razvoju publike i upravljanju promjenama u kulturnim organizacijama.

/

The CNT Ivan Zajc in cooperation with the Kultura nova will hold a series of education workshops on Audience Development for cultural organizations throughout Croatia, during April, May and June 2021.

Our theatre is a partner in the European project ADESTE+ which gathers experts in the field of audience development from across Europe to work with professionals from the cultural sector and the interested public, addressing key issues and best practices in audience development and change management within cultural organizations.