Uživajte u ritmu!Uživajte u ritmu!
13 July 2024 | 21:30 h
Rijeka summer nights | Concerts
Venue: Calendar
15 July 2024 | 21:30 h
Milan Grgić i Alfi Kabiljo
Rijeka summer nights | Guest performances
Venue: Calendar
19 July 2024 | 21:30 h | IN MEMORY OF DAŠA DRNDIĆ
Daša Drndić
Rijeka summer nights | Croatian drama
Venue: Calendar
20 July 2024 | 21:30 h | IN MEMORY OF DAŠA DRNDIĆ
Daša Drndić
Rijeka summer nights | Croatian drama
Venue: Calendar
Izvedene predstave
Romanca o tri ljubaviRomanca o tri ljubavi
3 July 2024 | 21:30 h
Antun Šoljan
Rijeka summer nights | Croatian drama
Venue: Calendar
Puccini gala_vizualPuccini gala_vizual
4 July 2024 | 20:30 h
Rijeka summer nights | Concerts
Venue: Calendar
Romanca o tri ljubaviRomanca o tri ljubavi
4 July 2024 | 21:30 h
Antun Šoljan
Rijeka summer nights | Croatian drama
Venue: Calendar
Romanca o tri ljubaviRomanca o tri ljubavi
5 July 2024 | 21:30 h
Antun Šoljan
Rijeka summer nights | Croatian drama
Venue: Calendar
Let iznad kukavičjeg gnijezdaLet iznad kukavičjeg gnijezda
6 July 2024 | 20:30 h
Dale Wasserman – Ken Kesey
K-HNK guest performances | Rijeka summer nights
Venue: Calendar
8 July 2024 | 21:30 h
Documentary show
Croatian drama
Venue: Calendar
Čekajući OrestaČekajući Oresta
10 July 2024 | 21:30 h
Lada Kaštelan
K-HNK guest performances | Rijeka summer nights
Venue: Calendar
Sad i nikad višeSad i nikad više
11 July 2024 | 20:30 h | 14+
Rijeka summer nights | Ballet
Venue: Calendar