CARMINA BURANA
Carl Orff – Edward Clug

Choreographer:
Edward Clug
Set designer:
Costume design:
Leo Kulaš
Lighting design:
Tomaž Premzl
Assistants to choreographer:
Matjaž Marin / Sergiu Moga
Opera soloists:
Dancers:
Catarina de Meneses / Tijuana Križman Hudernik / Metka Masten / Ines Urošević / Evgenija Koškina / Tetiana Svetlična / Ema Perić / Hristina Stojčeva / Asami Nakashima / Mirjana Šrot / Satomi Netsu / Olesja Hartmann Marin / Mina Radaković / Monja Obrul / Tea Bajc / Mircea Golescu / Tiberiu Marta / Yuya Omaki / Alexandru Pilca / Sytze Jan Luske / Gaj Žmavc / Davide Buffone / Matteo Magalotti / Jan Trninič / Tomaž Golub / Tim Dolinšek / Luka Ostrež / Lucio Mautone / Maro Vranaričič
Concertmaster:
Oksana Pečeny Dolenc
Zbor Opere Slovenskoga narodnog gledališča Maribor
Chorus master:
Zsuzsa Budavari Novak
Accompanists:
Olga Pečeny / Robert Mraček / Natalija Radoslavova
Stage managers:
Iztok Smeh / Matjaž Marin

28 June 2022
Foto & Video galerija