Premiere CAVALLERIA RUSTICANA & PAGLIACCI
Pietro Mascagni - Ruggero Leoncavallo

Conductor:
Director:
Set designer:
Costume design:
Lighting design:
Assistant to director:
Stage movement:
CAVALLERIA RUSTICANA
Cast:
PAGLIACCI
Cast:
Ivan Momirov / Mojca Bitenc / Vanja Zelčić / Domenico Balzani / Robert Kolar / Ivan Šimatović / Marko Fortunato / Davor Nekjak / Krešimir Škunca / Bojan Fuštar / Mihael Marković / Tino Trkulja / Luana Špelić / Uma Smolčić / Lea Josipović / Kristina Lincmajer Rizoniko / Alberta Bossi / Elia Saraconi / Cvita Vidučić
Stage managers:
Chorus master:
Concertmaster:
Riječki operni zbor
Riječki simfonijski orkestar
Accompanist:

Premiere: January 25, 2023.
Foto & Video galerija
Foto & Video galerija
Foto & Video galerija
Partner mediatico / Media sponsor