ADESTE +
HNK Ivana pl. Zajca jedan je od 15 partnera u projektu Europske komisije Adeste + (Audience Development Strategies for cultural organisations in Europe) koji se bavi razvojem publike. Projekt omogućuje nove načine rada s publikom, promjene unutar organizacije, suradnju s partnerima iz Europe, privlačenje nove publike i interakciju i angažiranje postojeće publike. Projekt se financira iz programa Europske unije Kreativna Europa.
Trajanje: 44 mjeseca (1.8.2018.-31.3.2022.)

Zemlje partneri: Hrvatska, Danska, Italija, Velika Britanija, Portugal, Španjolska i Poljska
Broj partnera: 15
Nositelj projekta: Fondazione Fitzcarraldo, Milano
Budžet projekta: 1.150.000 eura.
Ciljevi projekta: razviti metodologiju za promjene unutar organizacija s publikom kao fokusom. Izradit će se nacrt djelovanja, razviti inovativne menadžerske prakse s uposlenicima i financirati elemente provođenja projekata s publikom.

Aktivnosti:
1. Izrada ADESTE plus nacrta (blueprint) za implementaciju programa razvoja publike u organizacijama
2. Održat će se pet radionica Capacity building za više sudionika iz svake organizacije, na lokacijama organizacija, s temama: Tko je naša publika i tko može biti naša publika? (Istraživanje i analiza prikupljenih podataka i određivanje prioriteta za svaku organizaciju), Što govorimo i kako to govorimo? (Utvrđivanje komunikacijskih strategija i provedba, Što možemo učiniti da postanemo relevantniji? (Specifične ponude za ciljane skupine publike), Novi poslovni modeli (Mogući prihodi od različitih modela fokusiranja na rad s publikom.) i Što dalje? Potpora uvedenim promjenama. (Strategija za dugoročno provođenje uvedenih promjena (kroz akcijsko učenje).
3. Izrada i implementacija 6 pojedinačnih Programa razvoja publike, za svaku partnersku ustanovu, od srpnja 2019.- rujna 2020. (promjene unutar organizacije i djelovanje prema publici). Partner u provedbi programa Zajca je Kultura nova. Aktivnosti za svakog partnera: 5 novih aktivnosti ustanove koje uključuju publiku; 15 mentorskih radionica koje će voditi facilitator (iz Kulture nove) za grupu uposlenika ustanove; Buddy-program (15 virtualnih razmjena znanja i iskustava) između HNK Ivana pl. Zajca i Gulbenkian Foundation (Lisabon) i međusobna posjeta voditelja.
4. Kaskadni program za prenošenje stečenih znanja i iskustava: Tri Međunarodne sedmodnevne ljetne škole namijenjene profesionalcima u kulturi: Lisabon: rujan 2019, Rijeka: rujan 2020, Torino: rujan 2021. Na svakoj ljetnoj školi sudjelovat će oko 300 osoba.
5. Prošireni kaskadni program u 2021: radionice unutar zemalja partnera (5 novih ustanova) i u novim zemljama: Estonija, Francuska, Njemačka, Grčka i Norveška.