GLORIA I MAGNIFICAT, GRANDIOZNA VIVALDIJEVA DJELA, U RIJEČKOM HNK IVANA PL. ZAJCA

13. travnja 2017.

Gloria i Magnificat, dva najpoznatija, grandiozna sakralna djela Antonia Vivaldija, na programu su koncerta što će ga orkestar, zbor i solisti Opere HNK Ivana pl. Zajca izvesti u srijedu, 19. travnja 2017.  u 20 sati, pod vodstvom dirigentice i zborovoditeljice Nicolette Olivieri. U uskrsno vrijeme, dva najljepša Vivaldijeva duhovna djela svečano će zazvučati u svojoj baroknoj raskoši. Uz orkestar i zbor riječke Opere, solistički će nastupiti sopranistice Ingrid Haller i Ljubov Košmerl Judčenko, mezzosopranistica Ivanica Vunić i tenor Christian Surian.

Najplodniji skladatelj baroknog glazbenog razdoblja u Italiji Antonio Vivaldi je Gloriu i Magnificat napisao za Ospedale della Pietá, venecijansko žensko sirotište, u kojem su štićenice stjecale temeljito obrazovanje, a naročito izvrsnu glazbenu naobrazbu. Vivaldi je prvo bio postavljen za učitelja violine, a ubrzo je počeo skladati za orkestar i ravnati izvedbama vlastitih djela. Ospedale della Pietá je pod njegovim vodstvom stekla veliki ugled, a orkestar se, zahvaljujući njemu, ubrajao se među najbolje europske ansamble.

Gloria za sole, zbor i orkestar u D-duru nesumnjivo je najpoznatije i najpopularnije Vivaldijevo zborsko i uopće sakralno djelo. Uključuje tri ženska solistička glasa, što svjedoči da ju je pisao za djevojački zbor. Vivaldijevo grandiozno, barokno raskošno djelo, vodi nas kroz niz kontrastnih stavaka, polifonih svečanih zborskih dijelova, profinjenih solističkih arija poput sopranske “Domine Deus”, ili altovske “Domine Deus, Agnus Dei”, radošću ispunjenih solističkih brojeva poput dueta dvaju soprana “Laudamus” ili altovske arije “Qui sedes ad dexteram Patris”, a djelo završava finalnim slavljem u izvedbi zbora.

I Vivaldijev Magnificat ulazi u red njegovih najpoznatijih djela te predstavlja jedan od najljepših primjera barokne sakralne glazbe. Još za vrijeme njegova života, priskrbilo mu je veliki ugled, a prepisivalo se i pjevalo diljem Europe. Od četiri poznate verzije napisane rukom ovog venecijanskog skladatelja, prva je pisana isključivo za ženske glasove, glasove njegovih tadašnjih učenica. Danas se uglavnom izvodi verzija što ju je Vivaldi preradio desetak godina kasnije, za tri solo glasa (sopran, alt, tenor), naizmjeničnih brzih i sporih sekvenci, zborova i solističkih dijelova. Latinskih stihova preuzetih iz Evanđenja po Luki, strukturu djela čine šest zborova i tri solističke arije. Riječ je o pjesmi hvale Djevice Marije, veličanstvenoj i punoj lirizma što, s druge strane, odiše pravom unutarnjom dramskom napetošću. Magnificat je prva riječ duboke i dirljive Marijine molitve (Magnificat anima mea Dominum / Veliča duša moja Gospodina) zahvale i nade.