Hrvatska drama
Renata Carola Gatica
Ravnateljica Hrvatske drame
Olivera Baljak
Nacionalna dramska prvakinja
Leonora Surian Popov
Prvakinja Kazališta
Aleksandar Cvjetković
Prvak Kazališta
Tanja Smoje
Prvakinja Drame
Jelena Lopatić
Prvakinja Drame
Ana Vilenica
V. d. ravnateljice Hrvatske drame
Dražen Mikulić
Prvak Drame
Denis Brižić
Prvak Drame
Dorotea Babić
Tajnica Hrvatske drame
Sandra Čarapina
Inspicijentica
Marin Butorac
Inspicijent