IL KAMOV – NOVA DRAMSKA GRUPA RIJEČKOG KAZALIŠTA MLADIH NA TALIJANSKOM! / NUOVO GRUPPO SCENICO IN LINGUA ITALIANA!

17. rujna 2020.

Riječko kazalište mladih „Kamov”, učilište HNK Ivana pl. Zajca, u novoj kazališnoj sezoni pokreće novu dramsku grupu na talijanskom jeziku za djecu od 8 do 12 godina. U suradnji s Talijanskom dramom i Zajednicom Talijana Rijeka ove će sezone biti organizirana talijanska skupina koju će voditi glumica Serena Feraiuolo, a dodatne radionice tijekom školske godine vodit će i ostale glumice i glumci ansambla Talijanske drame.

Audicija za dramski studio održat će se u ponedjeljak 28. rujna 2020. u 17 sati za učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole u prostoru Zajednice Talijana Rijeka. Predbilježbe za pristupanje audiciji i upis u novu sezonu primamo putem e-maila na adresu kamov@hnk-zajc.hr do 25. rujna, a više informacija možete dobiti i na broju 099 702 23 61. Pratite službenu web stranicu Kazališta te Facebook stranicu RKM Kamov!

Dramski studio RKM Kamov u protekle je tri sezone ostvario nekoliko uspješnih produkcija poput predstave „Mali princ” u režiji Renate Carole Gatice. Predstave je u samo nekoliko blagdanskih dana pogledalo više od 4 tisuće djece i odraslih. Nakon premijere predstave na hrvatskom jeziku, u suradnji s Talijanskom dramom, predstava je izvedena i na talijanskom jeziku. Pozitivne reakcije djece izvođača i publike bile su poticaj da ostvarimo suradnju sa Zajednicom Talijana Rijeka i pokrenemo našu prvu dramsku grupu na talijanskom jeziku. Djeca će na taj način, kroz dramsku igru i proces rada na kazališnoj predstavi, usvajati i talijanski jezik. U sklopu cjelogodišnjeg programa, djeca će se upoznati s brojnim kazališnim temama i kazališnom tradicijom naših prostora, a poseban će se značaj pridati poticanju i razvoju kreativnosti i spontanosti kod djece i mladih. Planirane su suradnje s brojnim organizacijama i ustanovama koje djeluju u području odgoja i obrazovanja na talijanskom jeziku.

Za polaznike će, ovisno o epidemiološkoj situaciji, biti organizirani odlasci na predstave, a bit će uključeni i kao glumci/statisti/plesači u produkcijama HNK Ivana pl. Zajca. Riječko kazalište mladih „Kamov” ove sezone neće biti samo učilište glume i plesa već i generator manjih, dodatnih kazališnih projekata za djecu i mlade koji pomažu odgajati novu, aktivnu publiku, onu koja će promišljati i voljeti kazalište.

/

Il Teatro dei Giovani fiumano „Kamov”, che opera presso il Teatro Nazionale Ivan de Zajc, nella nuova stagione teatrale sta promuovendo un nuovo gruppo scenico in lingua italiana per ragazzi/e dagli 8 ai 12 anni. In collaborazione con il Dramma Italiano e la Comunità degli Italiani di Fiume, il gruppo italiano verrà guidato dall’attrice del DI, Serena Ferraiuolo; inoltre nel corso dell’anno scolastico verranno organizzati anche altri laboratori guidati dagli attori del Dramma Italiano.

L’audizione si terrà nel Salone delle Feste di Palazzo Modello, sede della CI di Fiume, lunedì, 28 settembre c.a, con inizio alle 17 per gli allievi dalla I alla IV classe delle scuole elementari italiane. Gli interessati possono scrivere e prenotarsi alle mail: kamov@hnk-zajc.hr e cifiume70@mail.com entro il 25 settembre. Per ulteriori informazioni sono disponibili i seguenti cellulari: 099 702 23 61 e 097 729 7006.

Nelle ultime tre stagioni teatrali, lo studio KAMOV ha realizzato dei progetti che hanno riscosso tanto successo, come ad esempio lo spettacolo Il piccolo Principe, per la regia di Renata Carola Gatica, visto da circa quattromila spettatori, grandi e piccini, durante il periodo di Natale. Lo spettacolo è stato curato anche in lingua italiana, in collaborazione con il Dramma Italiano. Dal successo di quest’ultimo è nata l’idea della collaborazione con la Comunità degli Italiani per aprire un gruppo scenico per ragazzi anche in lingua italiana, il primo dello studio KAMOV. Ne faranno parte i ragazzi delle scuole italiane di Fiume, ma anche coloro che vogliono recitare in italiano. Anche i ragazzi dei gruppi croati avranno la possibilità, attraverso il gioco scenico e il processo di creazione di spettacoli teatrali, di acquisire elementi di lingua e di cultura italiana. Nell’ambito dell’anno di attività i ragazzi avranno modo di conoscere il mondo del teatro, la tradizione teatrale regionale, ma soprattutto l’attività sarà volta a spronare e sviluppare la creatività e la spontaneità dei più giovani. Stiamo pianificando di collaborare con enti e organizzazioni che operano nell’ambito dell’istruzione in lingua italiana.

Dipendentemente dalla situazione epidemiologica, i piccoli futuri attori avranno la possibilità si seguire gli spettacoli a teatro e di venire coinvolti come attori, ballerini, comparse negli spettacoli dell’Ivan de Zajc. Lo scopo dello studio KAMOV non sarà solo quello di insegnare a recitare, ma di creare progetti teatrali minori per i più giovani per formare un pubblico nuovo, attivo che amerà e vivrà il teatro.