ISPRAVAK NETOČNIH INFORMACIJA U ČLANKU PORTALA TEATAR.HR!

29. ožujka 2017.

U privitku prilažemo ispravak netočnih informacija jučer objavljenih na portalu Teatar.hr. Na portalu je naime objavljeno kako HNK Ivana pl. Zajca Rijeka bilježi pad prihoda od prodaje ulaznica od 37,3% u 2016. godini, što nije točno. Ispravak, obrazloženje i točne informacije možete pronaći u privitku.

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTA IVANA PL. ZAJCA RIJEKA

ULJARSKA 1
51000 Rijeka
29. ožujka 2017.

UMJETNIČKA ORGANIZACIJA  SKROZ

Bosanska 8

10 000 Z A G R E B

za

MULTIMEDIJSKI PROJEKT TEATAR.HR

n/r glavne urednice NORA KRSTULOVIĆ

 

Predmet: Zahtjev za objavom ispravka netočnih informacija

Poštovani,

u svojstvu zakonskog zastupnika Hrvatskog narodnog kazališta  Ivana pl. Zajca Rijeka,  obraćam Vam se kako slijedi.

Na internetskom portalu odnosno elektroničkoj publikaciji Teatar.hr, kojem je naslovna tvrtka nakladnik, a Vi obnašate funkciju glavne urednice, 28. ožujka 2017. publiciran je članak pod naslovom Prihod od ulaznica u HNK Rijeka u 2016. pao je za 37.3%!

U navedenom članku autorica tvrdi: „Od pet kazališta s nacionalnim statusom njih 4 zabilježila su u 2016. godini rast prihoda od prodaje ulaznica – sva osim HNK Rijeka. U potonjem je situacija zapravo dramatična, jer je prihod od ulaznica smanjen u 2016. u odnosu na 2015. za čak 37,3% ili 1.399.513 kuna.“

Citirani navod naime nije točan, iako se uspredbom financijskih izvješća iz dviju godina, a bez teksta iz Bilježaka koje uobičajeno prate Financijsko izvješće, može doći do ovakva zaključka. Ne ulazeći u motive objavljivanja netočnih informacija, dužan sam dati pojašnjenje ove situacije, jer ovakav zaključak, krivim informiranjem javnosti, može naštetiti ugledu riječkog HNK.

Naime, do navodnog smanjenja prihoda od prodaje ulaznica došlo je zbog različitog načina knjiženja prihoda u navedene dvije godine. Preciznije, do odstupanja je došlo zbog drugačijeg prikazivanja prodaje ulaznica u 2015. za gostovanja u kojima HNK iznajmljuje bilo dvoranu glavne zgrade kazališta ili dvoranu HKD-a na Sušaku kojom upravlja u protekle dvije godine, uz prodaju ulaznica za organizatora događanja tj. za tuđi račun i zaračunavanje transakcijskih troškova prodaje. U 2015. g. ova situacija nije mogla biti drugačije knjižena nego na prihode od ulaznica i rashode za intelektualne usluge, što je – stjecajem okolnosti – povećavalo prihode i rashode. U 2016. se primljene uplate po ovoj osnovi knjiže na obvezu za tuđe prihode, a isplata sredstava  po obračunu događanja na podmirenje obveze. Knjiženje gostovanja HNK  s vlastitim predstavama u drugim kazalištima također je djelomično knjiženo u okviru ovog konta, a sada se nalaze na kontu – prihodi od usluga.

Osim toga, na kraju sezone 2015/2016. je utvrđeno da nije razgraničen dio pretplata uplaćenih u 2015. godini za program koji se odvija u prvom dijelu 2016. godine, a zbog nedovoljno prilagođenog programa za knjiženje prihoda glavne blagajne kroz koji se prate vrste prometa po pojedinim događanjima. Razlog tome je trenutna faza implementacije programa Riznica koji obuhvaća veliki broj korisnika u sustavu proračuna Grada Rijeka tako da za sada nije moguće dobiti program koji je potpuno prilagođen potrebama riječkog HNK.

Prilažem tablicu koja prikazuje realno stanje prihoda od prodaje ulaznica u 2015. i 2016. godini, te iz koje je također razvidno da je u 2016. godini zapravo došlo do porasta prihoda od prodaje ulaznica za vlastite programe. Za sve detaljnije uvide i pojašnjenja pozivam sve zainteresirane, pa tako i Vas, da posjete našu strnicu www.hnk-zajc.hr, na kojoj se nalaze detaljne Bilješke tj. objašnjenja Finacijskog izvješća za 2016. godinu, a koje do jutros nisu bile dostupne na našoj internetskoj stranici obzirom da su razmatrane na prethodnoj sjednici Kazališnog vijeća, za koju će zapisnik biti ovjeren sljedeći tjedan, dakle na prvoj idućoj sjednici Kazališnog vijeća.

Obrazloženje razlike na kontu 65264 ( ULAZNICE)  za 2016-2015.g. 2016 2015 %
AOP  102 financijski izvještaji : 2.297.105,89 3.635.853,33 -36,82
Prihodi od vanjskih gostovanja/prihod pripada organizatoru a ne HNK 822.271,34
Gostovanja HNK 398.964,78
Pogrešno prihodovane pretplateu 2015.g. umjesto u 2016.g. za drugi dio sezone 2015/16. 196.463,83
UKUPNO : 2.297.105,89 2.218.153,38 +3,56

Temeljem odredaba čl. 40. – 42. Zakona o medijima, pozivam Vas da na internetskom portalu Teatar.hr. nakon primitka predmetnog zahtjeva, na istom ili istovrijednom mjestu na kojem je publiciran članak u kojem su, vjerujem nehotično, iznijete netočne informacije o prihodima od ulaznica riječkog HNK, u integralnoj formi publicirate ovaj ispravak.

Nadležne službe HNK Ivana pl. Zajca (pravna služba, služba prodaje, promidžbe i marketinga itd.) do sada su Vam, kao što će biti i ubuduće, na raspolaganju za upite vezane uz poslovanje i program riječkog HNK. Vjerujem da ste svjesni da bi pad prihoda od prodaje ulaznica od 37% mogao biti samo posljedica drastičnog smanjenja programa, što – moglo se lako zaključiti pregledom naših internetskih stranica – nije bio slučaj. U prilogu Vam dostavljamo i usporedne tablice pretplata po sezonama i broja posjetitelja iz kojih se vidi postupni rast.

S poštovanjem,

dr.sc. Marin Blažević,
intendant HNK Ivana pl. Zajca Rijeka

Usporedba 2015. i 2016