Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Rijeka obveznik je primjene Zakona o javnoj nabavi u svojstvu javnog naručitelja, („Narodne novine“ br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14).
Svaki pojedinačni postupak javne nabave Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Rijeka objavljuje u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina, (EOJN).
Objave u Narodnim novinama o natječajima Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka mogu se pogledati na web stranici Narodnih novina https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ gdje treba kliknuti na OBJAVE JN a u padajućem izborniku izabrati Jednostavna tražilica i u rubrici Naručitelj: upisati Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Rijeka i kliknuti na Traži nakon čega se dobije popis svih objavljenih natječaja/objava.

Temeljem članka 80. st. 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16), Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Rijeka (dalje: Naručitelj) objavljuje:

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA JE PREDSTAVNIK NARUČITELJA U SUKOBU INTERESA
Naručitelj objavljuje ažurirani popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik Naručitelja ili s njime povezane osobe u sukobu interesa:

  1. Sveučilište u Rijeci – Filozofski fakultet
  2. Kristian Čarapić, odvjetnik iz Rijeke

Nacionalni_akcijski_plan_za_zelenu_javnu_nabavu

Plan nabave donosi se za proračunsku godinu i njegov cilj je sustavno pronalaženje najpovoljnijeg načina nabave s obzirom na potrebe u okviru planskog razdoblja, isti se objavljuje u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH; https://eojn.nn.hr/Oglasnik/) te na službenim stranicama Hrvatskog narodnog kazališta https://hnk-zajc.hr/plan-javne-nabave/

Temeljem članka 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) i članka 3. i 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017)
Hrvatsko narodno kazalište Ivan pl. Zajc Registar ugovora i okvirnih sporazuma čija je vrijednost bez PDV-a jednaka ili veća od 20.000,00kn objavljuje u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH; https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ ) i na svojim službenim stranicama https://hnk-zajc.hr/pregled-ugovora/

Izjave o sprječavanju sukoba interesa_članovi Kazališnog vijeća

Izjava o sprječavanju sukoba interesa Intendant