1-2019

1. siječnja 2019.

ROMEO I JULIJA, Ravenna 18. – 20.1.2019.

MIZANTROP, SNG Maribor, Maribor – 26.1.2019.