5-2021

1. svibnja 2021.

KRALJ EDIP, HNK u Varaždinu, 3.5.

PLAMTEĆA VODA, INK Pula, 11.5.

ALFA ROMEO JANKOVITS, INK Pula, 13.5.

ADRIATICO / ADRIATIKO, Gradsko kazalište “Zorin dom” Karlovac, 22.5.