Kategorija mjesta u gledalištu DRAMAOPERA / MJUZIKLBALET
s orkestrom
BALET
bez orkestra
KONCERTIGOSTOVANJA GALA PROGRAMI
NOVOGODIŠNJI KONCERTIGALA KONCERT KARITA MATTILA
Lože mezanin (sjedala 1-4)100130110100120140180200200
Lože 1. kat 6-10 (sjedala 1-4)9012010090110130160180180
Lože 1. kat 2-5 (sjedala 1-4) i
lože mezanin 7l-7d
(sjedala 5 i 6 - stolice s naslonom)
801109080100120140170170
Parter701008070100110140170170
Lože 2. kat 6-10 (sjedala 1-4)701008070100110140170170
Lože 2. kat 2-5 (sjedala 1-4)508060508090120160160
Lože mezanin (sjedala 5 i 6 - barske stolice)609070608090120120120
Balkon4070504060 7090100100
Lože 1. i 2. kat (sjedala 5 i 6 - barske stolice)305040305050608080
KOMORNI KONCERTI   
parter60
Organizirani razgledi kazališta  
Grupe – učenici5,00 – 10,00 kn
Grupe – odrasli i turisti20,00 kn
Individualna ulaznica: 35,00 kn