Arheološki park Principij, Stari grad Rijeka

9. lipnja 2015.