Izvršenje plana 2019

Obrazlozenje izvrsenja plana 2019

II. posebni dio proračuna_ Prihodi_2019

II. posebni dio proračuna_ Rashodi_2019

Vanproračunski Prihodi 2019

Vanproračunski Rashodi 2019

Godišnji financijski izvještaj 2019.

Bilješke uz financijski izvještaj 2019.

Godišnji financijski izvještaj 2018.

Bilješka uz financijski izvještaj 2018.

Godišnje financijsko izvješće 2017

Bilješka uz financijsko izvješće 2017

Pročišćeni tekst bilješki uz financijsko izvješće za 2016. godinu

Financijski izvještaj od 1.1. do 31.12. 2016.

Bilješka uz financijske izvještaje za razdoblje od 1.1. do 31.12.2016.

Financijski plan za 2016.

Bilješke uz financijsko izvješće za razdoblje-1.1. -31.12.2015.

FINA- potvrda o preuzetom financijskom izvješću, 2015.

Financijski plan za 2015. godinu

Financijsko izvješće za 2015.

Financijski plan prihoda za 2014. godinu

Financijski plan rashoda za 2014. godinu

Rebalans financijskog plana prihoda za 2014. godinu

Rebalans financijskog plana rashoda za 2014. godinu

Financijsko izvješće-siječanj-prosinac 2014.

Referentna stranica, izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnik, siječanj-prosinac 2014.

Godišnji financijski izvještaj, od 1. do 12. mjeseca 2013. godine

Financijski plan prihoda za 2013. godinu

Financijski plan rashoda za 2013. godinu

Referentna stranica, izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika, siječanj -prosinac, 2013.

Rebalans financijskog plana prihoda 2013. godinu

Rebalans financijskog plana rashoda za 2013. godinu