PREDAVANJE: PETER ECKERSALL: DRAMATURGIJA = SUVREMENO KAZALIŠTE

6. travnja 2018.

Predavanje australskog dramaturga i teatrologa Petera Eckersalla “Dramaturgija = suvremeno kazalište”  u sklopu projekta ReDiscovering Europe, održat će se u ponedjeljak, 16. travnja u 17 sati, u foyeru kazališta.

Peter Eckersall je dramaturg i profesor teatrologije na Sveučilištima u New Yorku i Melbournu, a istraživački se osobito bavio japanskim performans, dramaturškim i kazališnim praksama.

Predavanje će propitati odnos dramaturgije i suvremenog teatra, te dramaturgije kao izvora inovacija u kazalištu i nositelja novih trendova i pravaca.

U sklopu projekta ReDiscovering Europe riječka je publika u ožujku ove godine gledala predstavu “Gorski divovi” prema Pirandellovom tekstu i u režiji P.Magellija u kojoj je sudjelovalo pet manjinskih kazališta, a priređene su i mnoge popratne aktivnosti kao što su predavanja, prezentacije i druženja publike i autorske ekipe.

CEC LOGO            epk-najnoviji-logo-90