ARS LONGA, ansambl za ranu glazbu

Članovi ansambla:
Monika Cerovčec, sopran / Ana Benić, barokna flauta / Stjepan Nodilo, barokna oboa i blokflauta / Lea Sušanj Lujo, barokno violončelo / Linda Mravunac Fabijanić, čembalo

14.5.2018.

TALIJANSKI BAROK: OD VENECIJE DO NAPULJA, OD POČETAKA DO ZRELOSTI

Arcangelo CORELLI (1653 – 1713) Trio sonata u D-duru, op. 3, br. 2
Grave – Allegro – Adagio – Allegro

Antonio VIVALDI (1678 – 1741) All` ombra di sospetto, RV 678, kantata za sopran, flautu i continuo

Domenico GABRIELLI (1651 – 1690) Ricercar br. 3

Tommaso CECCHINO (1583 – 1644) Sonata seconda
Sonata settima

Francesco GEMINIANI (1687 – 1762) Sonata za flautu i continuo u g-molu
Adagio – Allegro – Largo – Allegro

Baldassare GALUPPI (1706 -1785) Sonata za flautu, obou i continuo u G-duru
Allegro moderato – Andante – Alegro

Francesco MANCINI (1672 – 1737) Quanto e dolce quell`ardore, kantata za sopran, obou i continuo

Arcangelo CORELLI Trio sonata u d-molu, op. 3, br. 5
Grave – Andante – Allegro – Largo – Allegro


 

Trajanje koncerta: 

Koncert traje 70 minuta.


 

PARTNER KOMORNIH KONCERATA

fabian-slogan

Sopranistica Monika Cerovčec rođena je 1983. godine u Varaždinu, gdje je i završila srednju glazbenu školu. 2006.god. diplomirala je glazbenu kulturu na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Usporedno s tim studijem upisuje i solo pjevanje u klasi Lidije Horvat-Dunjko. Debitirala je u HNK u Zagrebu u ulozi drugog dječaka (W. A. Mozart, Čarobna frula), zatim nastupa u ulozi Nimfe (C. Monteverdi, Orfej), Gianette (G. Donizetti, Ljubavni napitak), Karolke (L. Janaček, Jenufa) i Jelene (I. pl Zajc, Nikola Šubić Zrinjski). Godine 2005. nastupila je na otvorenju dubrovačke opere u ulozi Bastienna (W. A. Mozart, Bastienne i Bastienna). Iste godine osvaja 1. nagradu na državnom natjecanju u Dubrovniku, a zatim odlazi u Mainz (Njemačka) na razmjenu studenata, gdje je učila kod A. Karasiaka. Pohađala je i majstorske tečajeve mnogih svjetski poznatih pjevača kao što su M. Lipovšek, C. Eder, L. Spitzer i M. Nador. Kao solistica nastupala je s Orkestrom Hrvatske Vojske, Orkestrom HRT–a, Zadarskim komornim orkestrom, te ansamblom Cantus. Na Dubrovačkim ljetnim igrama 2014. g. nagrađena je nagradom Orlando za nastup u sastavu Hrvatskog baroknog ansambla. Trenutno je zaposlena kao solistica u Zboru Hrvatske radiotelevizije.

Flautistica Ana Benić rođena je u Splitu, gdje je i započela glazbeno obrazovanje. Na Muzičkoj akademiji u Zagrebu diplomirala je 2003. g. u klasi prof. R. Penezić. Završila je i poslijediplomski studij u The Flute Studio u klasi prof. Trevora Wyea u Velikoj Britaniji 2004. godine, te umjetničko usavršavanje na MA u Zagrebu u klasi prof. K. Šantl-Zupan 2011. g.
Godie 2006. diplomirala je engleski jezik i komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.
Održala je brojne zapažene recitale i koncerte komorne glazbe, te na brojnim festivalima poput Dubrovačkih ljetnih igara, Korkyra Baroque festivala, ili Glazbenih večeri u sv. Donatu. Na Dubrovačkim ljetnim igrama 2014. nagrađena je nagradom Orlando za nastup u sastavu Hrvatskog baroknog ansambla. Usavršavala se na tečajevima kod V. Pratsa, P. Dumaila, V. Mažuran, P. E. Daviesa, R. Brown, P. Morris i C. Bensona i M. Gattija. Solistica je Hrvatskog baroknog ansambla. Solistički je nastupala uz pratnju Zagrebačkih solista, Hrvatskog komornog orkestra, Splitskog komornog orkestra, orkestra Muzičke akademije u Zagrebu, Hrvatskog baroknog ansambla i ansambla Zeitfluss Graz. Zaposlena je u orkestru opere HNK u Zagrebu kao solo flautistica. Članica je Hrvatskog društva glazbenih umjetnika.

Stjepan Nodilo rođen je 1986. u Dubrovniku, gdje je završio osnovno i srednje glazbeno obrazovanje. Daljnju glazbenu naobrazbu, specijalizaciju na području rane glazbe, nastavlja u inozemstvu: od 2005. g. pohađa studij blok-flaute u Beču na Univerzitetu za glazbu i primijenjenu umjetnost u klasi prof. Hansa M. Kneihsa, kod kojega i magistrira 2012. g. Uz blokflautu paralelno studira i baroknu obou u klasi prof. Carin van Heerden na Univerzitetu Anton Bruckner u Linzu, te Andreasa Helma na Univerzitetu u Grazu gdje trenutno pohađa Master. Od značajnijih glazbenih suradnji ističe se ona s T. Koopmanom na Sveučilištu u Linzu, brojni koncerti s Hrvatskim baroknim ansamblom u Zagrebu i na Dubrovačkim ljetnim igrama pod vodstvom Philipa Picketta, suradnja s Institutom za ranu glazbu pod vodstvom Vittoria Ghielmia na Mozarteumu u Salzburgu, s koncertnom udrugom Musica Sacra Ried pod Ravnanjem Bernharda Schneidera i G.Ph. Telemann baroknim orkestrom u Nürnbergu.

Violončelistica Lea Sušanj Lujo rođena je u Rijeci gdje je i maturirala violončelo u klasi prof. Maura Šestana. Dobitnica je više nagrada na natjecanjima HDGPP-a. Usavršavala se na seminarima prof. Valtera Dešpalja, Ericha Oskara Huettera, Nikole Ruževića, Alexandera Bailieja, Gustava Neive-Tavaresa i Pavla Zajceva. Početkom 2010. g. postaje stalnom članicom Simfonijskog orkestra HRT-a, a iste godine stječe naziv magistra muzike, diplomiravši violončelo u klasi prof. Krešimira Lazara na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Kao članica Hrvatskog baroknog ansambla imala je priliku surađivati s brojnim uglednim imenima europske scene tzv. povijesno osviještene interpretacije od kojih su neki: Herve Niquet, Phillpp Pickett, Catherine Mackintosh, Stefano Montanari, Alessandro Tampieri, Jaap Ter Linden, Rachel Brown, Andreas Helm.

Čembalistica i pijanistica Linda Mravunac Fabijanić već je više od dvadeset godina prisutna na glazbenoj sceni i kritika ju proglašava darovitom i maštovitom umjetnicom. Na svom repertoaru ima skladbe od razdoblja baroka sve do novije literature svjetskih i hrvatskih suvremenika, pri čemu u biografiji bilježi i praizvedbe suvremenih hrvatskih skladatelja. Kao solistica nastupala je uz Zagrebačke soliste, Kvartet Papandopulo, Hrvatski barokni ansambl i Varaždinski komorni orkestar, a surađivala je i sa Simfonijskim orkestrom HRT, Dubrovačkim simfonijskim orkestrom, Hrvatskim komornim orkestrom te Zagrebačkim komornim orkestrom. Ovisno o instrumentu na kojem svira, razdoblju koje izvodi ili instrumentima s kojima surađuje, uvijek se prilagođava zvučnim, glazbenim i stilskim zahtjevima te s ukusom aktivno sudjeluje u stvaranju i prezentaciji glazbenih djela slijedeći isključivo i jedino pravilo – glazbeni ukus. Od 2000. g. djeluje u duu sa saksofonistom Nikolom Fabijanićem i do sada su snimili dva nosača zvuka: Portreti (izdanje A Classic, 2006. g.) i Playtime (izdanje Croatia Records, 2013.). U suradnji s trubačem Vjeranom Ježekom i tubistom Juricom Rukljićem snimila je nosač zvuka pod nazivom Music Garden (izdanje Aquarius records, 2015. g.). Dobitnica je diplome Darko Lukić. Snima za Hrvatsku televiziju i radio. Jedna je od osnivačica Malog festivala čembala, 2003. godine sudjelovala je kao predavač na Međunarodnoj školi barokne glazbe i plesa Aestas Musica u Varaždinu, 2017. na Ljetnom glazbenom kampu Maruševec. Drži seminare o interpretaciji barokne glazbe. Službena je umjetnička suradnica na natjecanjima Papandopulo i Woodwind & Brass u Varaždinu. Umjetnička je ravnateljica Jaska art festivala. Dugi niz godina bavila se pedagoškim radom, a sada je zaposlena na Muzičkoj akademiji u Zagrebu kao viša umjetnička suradnica.

Foto & Video galerija