BONET

Koreografija:
Maša Kolar / Zoran Marković

„BoNet” je minijatura, groteska koja reflektira nesklad muško-ženskog odnosa. Plesni duet plesača i plesačice koji ne mogu zajedno, ali niti odvojeni. Slijepljeni u ritualne obrasce kretanja, u odavno proživljenu emociju, zarobljeni u prostoru i vremenu, perpetuiraju svoj ples.