CARMINA BURANA
Carl Orff – Edward Clug

Koreograf:
Edward Clug

22. studenoga 2021.

Gostovanje Baleta Slovenskoga narodnog gledališča Maribor