Premijera DERIVA URBANA / URBAN DRIFT
A PART NOT APART FROM A PLACE

Regia / Režija:
Eléctrico 28
Musiche / Glazba:
Jakob Rüdisser
Assistente alla regia / Asistent režije:
Scenografie e costumi / Scenografija i kostimografija:
Interpreti / Glumci:
Suggeritore e sottotitolista / Šaptač i titler:
Direttore di scena / Inspicijent:

Prima: 2 giugno 2023 / Premijera: 02. lipnja 2023.

Coproduzione con / Koprodukcija s Internazionale MiTTelFestom

 

Progetto d’autore che spacca la convenzione teatrale del pubblico seduto ad ascoltare gli attori che recitano lontani dietro alla loro quarta parete. Un lavoro di sperimentazione che porta lo spettatore a seguire i performers alla scoperta della della mentalità del Fiumano e della sua città. Gli Electrico 28, sono specializzati in questi spettacoli sperimentali interattivi, una compagnia Austriaco-Ispanica che lavora per i festival teatrali più importanti d’Europa.
/
Riječ je o autorskom projektu koji razbija kazališnu konvenciju četvrtog zida i pasivne publike. Inventivna, eksperimentalna izvedba vodi gledateljice i gledatelje kroz grad, a u pratnji izvođača zajedno otkrivaju mentalitet Fijumana i njihovoga grada. Žanr i metode interaktivne site-specific predstave u svojim projektima istražuje Eléctrico 28, austrijsko-španjolska kazališna družina iza koje je iskustvo rada na najvažnijim kazališnim festivalima u Europi.

 

Sia le cose che gli esseri viventi si trovano sempre in un qualche luogo. Certe volte intenzionalmente, altre volte così, per caso. A volte quei luoghi sono pieni di tracce. Luoghi e tracce diventano poi parte integrante della vita nostra, ma anche della vita delle cose poiché tutte le cose e tutti gli esseri viventi di questo mondo hanno un posto loro, vi capitano per un po’ o per sempre. E poi, i luoghi riecheggiano nei nostri corpi, nei nostri ricordi, perché noi stessi siamo un luogo. Possiamo divenire una dimora. Non separata dal luogo che è immerso nell’osservazione, dalla sensibilità e dall’abitabilità del luogo, fino ad interrogarci se mai i luoghi terminano (in un determinato punto); quanto sono organizzati (o disorganizzati); se possono trasformarsi in qualcosa di domestico come una casa oppure se li capitalizziamo (purtroppo) anziché connetterci ad essi. Quando ci concediamo di liberarci dalla fretta, di divenire pelle e ossa e muscoli, quando valutiamo il nostro diritto a toccare, annusare, vedere e guardare cambiando prospettiva; quando riflettiamo in maniera intuitiva e seguiamo quel sentimento, quando ci perdiamo e ci facciamo trascinare dal fascino delle teorie, allora i luoghi possono trasformarsi in altro. Possono tramutarsi in luoghi di collegamento, di gioco, di fantasia e di partecipazione. Che altro è la vita se non il trapasso da un luogo a un altro. Ma il modo di attraversare i luoghi, percepirli ed abitarli determina il tutto.
/
Stvari i živa bića uvijek su na nekim mjestima. Ponekad namjerno, ponekad usputno, slučajno. Ponekad su mjesta puna tragova. Mjesta i tragovi na kraju postaju sastavni dio naših života. Čak i života stvari, jer sve stvari i sva živa bića ovoga svijeta negdje budu, negdje završe nakratko ili zauvijek. A onda, mjesta odjekuju u našim tijelima, u našim sjećanjima, jer i sami smo mjesta. Možemo postati stan. Dio koji nije odvojen od mjesta uronjenog u promatranje, osjećanje i naseljavanje mjesta, do zapitkivanja završavaju li mjesta ikada (u određenoj točki); kako su uređena (ili neuređena); mogu li se pretvoriti u dom; ili ih (nažalost) kapitaliziramo umjesto da se s njima povezujemo. Kada si dopustimo da ne žurimo, da postanemo kost i koža i mišići, kada razmotrimo svoje pravo na dodir, miris, da postanemo oči i promijenimo perspektivu; kada razmišljamo intuitivno i slijedimo taj osjećaj, kada se izgubimo i pustimo da nas uvuku privlačnosti teritorija, mjesta mogu postajati nešto drugo. Mogu se pretvarati u mjesta za povezanost, zaigranost, maštu i sudjelovanje. Što je život nego prelaženje s jednog mjesta na drugo. No, način na koji prolazimo, percipiramo i naseljavamo ih, određuje sve.

 

Durata: un’ora e 20 minuti circa. / Trajanje: oko jedan sat i 20 minuta.

Foto & Video galerija

Partner mediatico / Medijski pokrovitelj