Premijera DIDONA I ENEJA & ERWARTUNG / IŠČEKIVANJE
Henry Purcell - Arnold Schönberg

Dirigent:
_________
DIDONA I ENEJA
Redateljica:
Uloge:
Second Woman: naknadno
Sorceress: naknadno
Second Witch: naknadno
Spirit / Mercury: Franko Klisović
First Sailor: naknadno
Riječki simfonijski orkestar
Obnova: 19. ožujka 2022.
_________
ERWARTUNG / IŠČEKIVANJE
Uloge:
Riječki simfonijski orkestar
Zagrebačka filharmonija

Riječka praizvedba: 19. ožujka 2022.

Purcellova emotivna ranobarokna opera „Didona i Eneja“ zavodi glazbenim i dramskim jedinstvom, nudi čitanje na nekoliko razina i mogućnost za uron u raznovrsne kontekste i slojeve. S predanjem dostojnim avanture života, Didona dostojanstveno iščekuje Eneju…

„Erwartung“ (hrv. „Iščekivanje“) sa solisticom Dubravkom Šeparović Mušović te u suradnji sa Zagrebačkom filharmonijom predstavlja riječku praizvedbu i istinski je glazbeno-scenski raritet na pozornicama naše čitave regije. Kako je o svom djelu rekao sam Arnold Schönberg: „Cilj je u Erwartungu prikazati usporeno sve što se događa tijekom jedne sekunde maksimalnog duhovnog uzbuđenja, protežući se na pola sata“.