EL DIA QUE ME QUIERAS

spettacolo-concerto di e sul tango / glazbeno-scenska predstava o tangu
Autorski tim:

Casa Croata di Cultura a Sušak / HKD na Sušaku

Lo spettacolo-concerto, nato come una produzione indipendente di Leonora Surian e Giuseppe Nicodemo che ha coinvolto alcuni membri del Dramma Italiano per la scrittura e il canto, ha registrato il tutto esaurito alle Notti Estive Fiumane del 2013.
Grazie al successo risconterato viene ora riallestito proprio dal Dramma Italiano, coinvolgendo il Balletto del teatro Nazionale Croato e due musicisti di fama internazionale.
È un viaggio poetico-musicale internazionale – con testi e poesie di vari autori istriani, italiani, sudamericani e degli attori del Dramma Italiano – di e sul tango, espressione di chi è cittadino del mondo, simbolo dell’immigrazione e della convivenza tra popoli, che con i suoi versi abbatte i muri sociali e linguistici.

/

Glazbeno scenska predstava, nastala kao nezavisna produkcija Leonore Surian i Giuseppea Nicodema kojoj su se pridružili i drugi članovi Talijanske drame, izazvala je veliko zanimanje publike na Riječkim ljetnim noćima 2013. Zahvaljujući tome uspjehu, ove sezone vraćamo ju na scenu, uz sudjelovanje članova Baleta Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca. Riječ je o poetsko-glazbenom putovanju s tekstovima i pjesmama raznih autora iz Istre, Italije, Južne Amerike i članova Talijanske drame – riječ je o tangu, izražaju onoga tko je građanin svijeta, simbol imigracije i suživota raznih naroda. Glazba, pokret i riječ ruše socijalne i jezične barijere te otvaraju prostor suživota koji je, izgleda, moguć još samo u umjetnosti.