Premijera EVOLUCIJA PLESA
Brandiboura & Baranyai

HNK Ivana pl. Zajca – velika scena (od 2016. Zajc na Sušaku – scena HKD-a na Sušaku)
Koreografi:
Oblikovanje svjetla:
Video projekcije:
Davor Zupičić
Osobe:
Pripovjedačica:
Sudjeluju učenici Osnovne škole za klasični balet i suvremeni ples pri OŠ Vežica:
Djeca 1. razreda: Tonka Marušić / Mirna Krančić / Kristina Martinović
Djeca 2. razreda: Luka Horvat Šare / Dorijan Horvat Šare
Djeca 4. razreda: Nika Valić / Ana Ivančić / Luna Jušić
Korepetitorica:
Inspicijentica:

2.12.2015.

Često postavljana pitanja: stoje li balerine na prstima i bez obuće; nose li i muški plesači špice; je li balet profesija ili hobi – neki su od dokaza nedostatne edukacije o plesu kao i umjetnosti općenito. Istina je da veliki broj mladih dolazi u kazališta kao dio nastavnog programa, ali zbog nerazumijevanja „jezika“ plesa odlazak u kazališta ne postaje njihova svakodnevica. Pokret, glazba, emocija, intuicija, interakcija, verbalna i neverbalna komunikacija i dodir samo su neki od elemenata s kojima se rađamo i umiremo, te su kao takvi nužni za naš opstanak. Na žalost, razvojem tehnologije svi ovi osnovni elementi ljudske komunikacije polako izumiru. Cilj ovog projekta je prikaz povijesti plesa od prvih začetaka do danas; predstavljanje osnovnih razlika između plesova i baletne terminologije; kako je tekao razvoj pokreta; objašnjenje pokreta u klasičnom baletu; i na kraju, predstavljanje  razlika između klasičnog i modernog plesa.

EVOLUCIJA-FACE

Brandiboura Kožul & Baranyai

EVOLUCIJA PLESA

plesna predstava za djecu, mlade i one koji su to bili kada takvih predstava nije bilo

Koreografi: Oxana Brandiboura Kožul i Balázs Baranyai

Oblikovatelj svjetla: Boris Blidar

Video projekcije: Davor Zupičić

Glazbeni miks: Svebor Zgurić

Plesači:

Homo sapiens: Svebor Zgurić

Ples oko vatre: Svetlana Andrejčuk, Joseph Cane, Tena Ferić Dokmanović, Marina Grgurić, Vitali Klok, Andrei Köteles, Irina Köteles, Cristina Lukanec, Danijela Menkinovski, Laura Orlić, Svetlana Rasskazova, Daniele Romeo, Ali Tabbouch, Tanja Tišma, Sabina Voinea, Marta Voinea Čavrak, Anca Zgurić, Svebor Zgurić

Gavota: Irina Köteles i Ali Tabbouch

Sarabanda: Dmitri Andrejčuk, Svetlana Andrejčuk, Tena Ferić Dokmanović, Vitali Klok, Svetlana Rasskazova, Daniele Romeo (kralj Sunca Luj XIV)

Mazurka: Andrei Köteles, Irina Köteles, Laura Orlić, Ali Tabbouch, Anca Zgurić, Svebor Zgurić

Valcer: Joseph Cane, Cristina Lukanec, Sabina Voinea, Ali Tabbouch

Ero s onoga svijeta“ (ulomak): Dmitri Andrejčuk, Svetlana Andrejčuk, Tena Ferić Dokmanović, Marina Grgurić, Andrei Köteles, Vitali Klok, Danijela Menkinovski, Svetlana Rasskazova, Ali Tabbouch, Daniele Romeo, Tanja Tišma, Svebor Zgurić

Baletne vježbe: Joseph Cane, Cristina Lukanec, Irina Köteles, Laura Orlić, Daniele Romeo, Sabina Voinea, Marta Voinea Čavrak, Anca Zgurić, Ali Tabbouch

Mali labudi: Paula Rus, Irina Köteles, Laura Orlić, Tamara Szilagy

Gala: Svetlana Andrejčuk, Joseph Cane, Tena Ferić Dokmanović, Andrei Köteles, Irina Köteles, Cristina Lukanec, Laura Orlić, Daniele Romeo, Ali Tabbouch, Tanja Tišma, Sabina Voinea, Marta Voinea Čavrak, Tamara Szilagy, Anca Zgurić

Naratorica: Marija Tadić

Sudjeluju učenici Osnovne škole za klasični balet i suvremeni ples pri OŠ Vežica

1. razred baletne škole

Hanna Lea Mantilla

Mirna Krančić

Kristina Martinović

2. razred baletne škole

Luka Horvat Šare

Dorijan Horvat Šare

3. razred baletne škole

Nika Valić

Luna Jušić

Ana Ivančić

Inspicijentica: Antonija Družeta

Korepetitorica: Ella Veselin

Balet HNK Ivana pl. Zajca

Foto & Video galerija