KOLIKO STE MUZIKALNI?
Edukacijski koncert maestra Igora Vlajnića

Voditelj:
Izvođači:
Antonela Doko / Vanja Zelčić / Hrvoje Puškarić / Toni Kranjac
Brass kvintet orkestra Opere HNK Ivana pl. Zajca:
Članovi Baleta HNK Ivana pl. Zajca:

Veljača 2018.
Novi edukacijski koncert Igora Vlajnića zamišljen je kao svojevrstan test muzikalnosti koji će publici otkriti i produbiti saznanja o glazbi, a možda otkriti i neke skrivene talente.
Mora li svaki test biti stresan? Pokušat ćemo vas uvjeriti da ne mora! Nije potrebno nikakvo predznanje, niti morate učiti prije koncerta, ali je potrebna samo iskrenost u odgovorima i otvorenost za ljepotu glazbe.
Foto & Video galerija

Edukacijski koncert kojim HNK obilježava 15. obljetnicu kontinuiranih Edukacijskih koncerata. Već smo postali brend prepoznat od nastavnika i učenika, kao i široke publike.
Ove godine u sklopu programa RKM „Kamov”. Ove godine naglasak je na edukativnoj komponenti i interaktivnom pristupu jer smo našim istraživanjima došli do zaključka da publika upravo to želi. Stoga je „Koliko ste muzikalni?” svojevrsni školski sat o toj temi metodički pripremljen za djecu i mlade. Nastupaju umjetnici članovi ansambla HNK Ivana pl. Zajca u Rijeci, ali i učenica Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova. Bit će pjevanja, sviranja i plesa, a od publike se očekuje da aktivno sudjeluje, odgovara na pitanja i uspješno položi test muzikalnosti. Svi koji budu na koncertu moći će reći da su nakon koncerta muzikalni! Ili možda ipak ne?

Igor Vlajnić