GOSPOĐA BOVARY
Ivana Sajko prema Gustavu Flaubertu

Gradsko dramsko kazalište "Gavella"