HRVATSKI GUDAČKI KVARTET

Hrvatski gudački kvartet

8. studenog 2020.

U najzahtjevnijem i najsavršenijem komornom sastavu – gudačkom kvartetu – dolazi do izražaja i zajedništvo i individualnost. Iako je Hrvatski gudački kvartet osnutkom najmlađi među hrvatskim kvartetima, svojom energijom, predanošću i kvalitetom brzo se etablirao kao vodeći komorni sastav u Hrvatskoj.

 

Martin Draušnik, violina
Alina Gubaidulina, violina
Aleksandar Jakopanec, viola
Zita Varga, violončelo

 

PROGRAM

Ludwig van Beethoven (1770. – 1827.): Gudački kvartet u D-duru, op. 18., br. 3
Allegro
Andante con moto
Allegro
Presto

Stjepan Šulek (1914. – 1986.): Treći gudački kvartet u Es-duru, iz ciklusa Moje djetinjstvo
Andante – Allegro
Andantino
Scherzino. Vivace
Allegro con Brio

 

Foto & Video galerija