INDUSTRIJSKA ARHEOLOGIJA, MUZEJ I KRAJOLIK – ISKUSTVO REGIJE VENETO
predavanje u sklopu izložbe Prvi na svijetu – sto i pedeset godina riječkog torpeda

Muzej grada Rijeke
Predavač:
Giuseppe di Marco (Konzervatorski odjel Venecije, Belluna, Padove i Trevisa)

Mjesto održavanja: željezničko skladište, Žabica 4

Predavanje predstavlja lokalitete industrijske arheologije u regiji Veneto i mogućnosti povezivanja muzeja i krajolika. U okviru djelatnosti pokrajinskog tehničkog muzeja u tom smjeru razvija se program ekomuzeja baziran na kulturno-turističkim sadržajima u bazenu rijeke Piave. Teritorij koji se proteže od Dolomita do venecijanske lagune jedinstveni je izvor znanja i povijesne rekonstrukcije kolektivnog sjećanja. Rijeke, kanali, ceste, željezničke pruge, mostovi, umjetna jezera, nasipi, brane, energane,… mišljeni su kao struktura muzeja na otvorenom u kojem su konkretizirana novija istraživanja. Postojeća međuinstitucionalna suradnja u budućnosti bi trebala prerasti u interdisciplinarnu „akademiju” koja bi obuhvaćala arhitekturu,inženjerstvo, ekonomiju, prirodne znanosti,… i postala važan ekonomski resurs održivog razvoja.