Premijera KISS ME, KATE! / POLJUBI ME, KATO!
Cole Porter

Mjuzikl
Prijevod i prepjev:
Igor Weidlich
Glazbeni redatelj:
Filip Gjud
Redateljica i koreografkinja:
Scenografkinja:
Liberta Mišan
Kostimografkinja:
Oblikovatelj rasvjete:
Oblikovatelj zvuka:
Zborovoditeljica:
Asistentica koreografkinje:
Silvia Varelli
Uloge:
Lilli Vanessi / Katherine: Leonora Surian Popov
Fred Graham / Petruchio: Mirko Soldano / Dario Dugandžić
Bill Calhoun / Lucentio: Stefano Surian / Marko Fortunato
Lois Lane / Bianca: Elena Brumini
Second Man: Mario Jovev / Edi Ćelić
Harry Trevor / Baptista: Denis Brižić
Harrison Howell: Dražen Mikulić
Ralph StageManager / Ansambl: Giuseppe Nicodemo
Paul / Ansambl: Andrea Tich / Jasmin Mekić
Hattie / Ansambl: Vivien Galetta
Stagehand / Ansambl: Riječki operni zbor / Balet HNK Ivana pl. Zajca
Inspicijenti:
Šaptačica:
Sintija Lacman

Premijera: lipanj, 2021.