Premijera KISS ME, KATE! / POLJUBI ME, KATO!
Cole Porter

Mjuzikl
Dirigent:
Filip Gjud
Redateljica i koreografkinja:
Umjetnički voditelj:
Filip Gjud

Premijera: lipanj, 2021.