KRITIČKI GLAS – HERO IS TIRED / HEROJ JE UMORAN

Nakon izvedbe 18. travnja, u gledalištu održat će se i razgovor s kritičarkom Majom Đurinović i publikom, pa je to prilika da se nastavi razmišljanje na glas o temama koje ova predstava otvara, koje su bliske problemima današnjeg društva i potrebi da izgradimo vlastitu sliku pred drugima, ma koliko nas to koštalo.