Premijera LA RAPPRESENTAZIONE DELL’AMLETO NEL VILLAGGIO DI MERDUSCIA DI SOTTO / PREDSTAVA HAMLETA U SELU MRDUŠA DONJA
Ivo Brešan

tragedia grottesca / groteskna tragedija
Adattamento / Adaptacija:
Prijevod na istromletački dijalekt / Traduzione in dialetto istroveneto:
Rosanna Bubola e compagnia del Dramma Italiano
Regia / Režija:
Consulenza drammaturgica / Dramaturška savjetnica:
Morana Foretić
Musiche / Glazba:
Scenografie / Scenografija:
Costumi / Kostimi:
Disegno luci / Oblikovanje svjetla:
Realizzazione video / Oblikovanje videa:
Gregor Bogdanović
Coreografie / Koreografija:
Assistente alla regia / Asistentica redatelja:
Assistente alla scenografia / Asistent scenografkinje:
Marin Mišan
Interpreti / Uloge:
Mate Bukarica (Bukara) / Claudio: Mirko Soldano
Mile Puljiz (Puljo) / Polonio: Lucio Slama
Anđa / Ofelia: Ivna Bruck
Mare Miš (Majkača) / Gertruda: Elvia Nacinovich
Mačak / Laert: Bruno Nacinovich
Joco Škokič (Škoko) / Amleto: Valter Roša
Andro Škunca / režiser predstave: Giuseppe Nicodemo
Direttore di scena / Inspicijent:
Suggeritrice / Šaptačica:
Sovratitoli/titlovi:

Prima / Premijera: 30.9.2017.

„La rappresentazione dell’Amleto nel villaggio di Merduscia di sotto” vuole essere un omaggio del Dramma Italiano a Ivo Brešan autore da poco scomparso. La nostra Compagnia rappresenterà per la prima volta in italiano, o meglio in dialetto istroveneto, una commedia amara collocata in un contesto rurale che, dopo molti anni dalla sua prima rimane attuale. Musiche e balli arricchiscono una regia dinamica e un adattamento che trasporta al giorno d’oggi un classico del teatro.

/

Postavljajući na scenu „Predstavu Hamleta u selu Mrduša Donja”, Talijanska drama želi odati počast nedavno preminulom Ivi Brešanu, prvi put na talijanskom jeziku, dapače čak na istromletačkom dijalektu. Brešanova gorka komedija u ruralnom kontekstu nakon 46 godina od prve izvedbe ostaje aktualna. Glazba, koreografija, dinamična režija i adaptacija kazališni klasik prenosi u današnjicu.

TRAJANJE PREDSTAVE:

Lo spettacolo dura cca 2,30 ore con la pausa / Predstava traje oko 2 sata i 30 minuta i izvodi se s jednom pauzom

Caro Spettatore,

“Cosa succederebbe se fosse oggi?” è la domanda che mi ha posto questo testo di Brešan quando l’ho ripreso in mano qualche mese fa. Infatti per lui quando l’ha scritto si trattava di parlare del mondo presente.

E com’è il mondo presente? Una composizione di pixel isolati e tutti con le stesse caratteristiche, un po’ come tanti Springfield dei Simpson. Un posto dove l’umano è sparito, la prospettiva un noioso gioco per chi non sa godersi il presente, l’indipendenza – quella di scelta e di pensiero, una peste da fuggire e da curare.

Io sono convinto che intraprendere una raffigurazione vigile e sincera di noi esseri umani sia possibile solo tenendo presente che il tempo è una categoria relativa e che lo spazio quindi solo un punto d’osservazione dei fenomeni attraverso i quali si articola il nostro stesso esistere.

Ti invito allora ad entrare a Merduscia di Sotto insieme a me e scoprire che il dialetto che si parla non è localizzazione ma significa lo strumento di una comunità di difendere il proprio sistema chiuso all’interno di un contesto globale. Ti voglio presentare i suoi personaggi perchè tu come me possa riconoscere in essi te stesso e le persone che si intrecciano alla tua vita quotidiana.

Così, “La rappresentazione dell’Amleto nel villaggio di Merduscia di Sotto” diventa una trasposizione in termini assoluti e universali di una denuncia etica e culturale, prima che politica, delle incrostazioni sociali che bloccano l’autenticità dei rapporti. In questo trova pieno compimento la definizione tragedia grottesca che l’autore stesso ha voluto mettere in calce al titolo, quasi un’istruzione per l’uso.

Nello spettacolo è vivisezionato il processo di ipernormalizzazione che ogni sistema genera e subisce, nelle sue espressioni più quotidiane e meno appariscenti, anche spesso mascherate d’innocenza. Nessuno è innocente e tutti sono (siamo) agitati da un terrore non razionalizzato che ci spinge, cantando e ballando, sull’orlo del baratro: resistere non serve a niente.

Il teatro, che è un’arte stilizzata, oggi più che mai vorrei che raccontasse una storia che ti lasci andar via divertito e che ti faccia coricare tormentato da queste domande: Che cos’è la giustizia? È mai più possibile l’amore? Dov’è la felicità? Che è la vita? Quando troverò la forza per farmi liberare?

lucacortina@me.com: scrivimi domattina che cosa hai sognato.

Luca Cortina

Dragi gledatelju,

 – što bi se dogodilo u sadašnje vrijeme? –  pitanje je koje mi se nametnulo nakon što sam pročitao Brešanov tekst pred nekoliko mjeseci. U biti, onda kada ga je Brešan napisao, radilo se o ondašnjoj sadašnjici.

I kakav je svijet danas? Kompozicija izoliranih piksela, svi s jednakim karakteristikama, gotovo kao mnogi Springfieldi iz Simpsona. Mjesto gdje je čovjek nestao, perspektiva je zamorna igra za onog koji ne zna uživati u životu, neovisnost – izbor mišljenja od koje se bježi i koju se liječi. Uvjeren sam da je budno i iskreno predstavljanje nas, ljudskih bića, moguće jedino ako imamo na umu da je vrijeme relativna kategorija i da je prostor samo točka promatranja pojava kroz koje egzistira naše vlastito postojanje.

Pozivam Te da zajedno sa mnom uđeš u Mrdušu Donju i shvatiš da dijalekt nije lokalizacija, već alat jedne zajednice koja brani svoj zatvoreni sustav u globalnom kontekstu. Želim Ti predstaviti njene likove da bi i Ti, kao i ja, mogao/la prepoznati u njima samoga sebe i ljude koji okružuju Tvoju svakodnevicu.

Prema tome, „Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja“  postaje transpozicija u apsolutnim i univerzalnim terminima etičke i kulturne prijetnje, prije politike, socijalne kraste koje blokiraju autentičnost odnosa. U tom slučaju ispunjava se definicija groteskne tragedije koju je i sam autor htio staviti uz naslov, gotovo kao uputstva za uporabu.

U predstavi se istražuje proces hipernormalizacije koja svaki sustav generira i podvrgava u svojim svakodnevnim i manje izraženim terminima, često umaskiranima u nevinost.

Nitko nije nevin i svi su (smo) uznemireni jednim nerazumnim terorom koji nas tjera do ruba ponora pjevajući i plešući, a odupiranje tomu ne služi ničemu.

Volio bih da kazalište, kao stilizirana umjetnost, ispriča priču koja će Ti omogućiti zabavu, ali i zbog koje ćeš zaspati mučen pitanjima: Što je pravda? Je li ljubav još moguća? Gdje je sreća? Što je život? Kada ću smoći snage i osloboditi se?

lucacortina@me.com : napiši mi ujutro što si sanjao.

Luca Cortina

IERI, OGGI E SEMPRE

Esistono testi che non hanno tempo, autori che credono di analizzare un determinato periodo storico e invece centrato il tema cardine di un’epoca. La rappresentazione dell’Amleto nel villaggio di Merduscia di Sotto è uno di quei gioielli del teatro che attraverso la satira e il clima da tragedia grottesca sviscera i problemi e le verità nascoste di un gruppo di persone che vivono nell’entroterra dalmato ma, come vediamo nella rappresentazione del Dramma Italiano, potrebbero essere originarie di qualunque luogo. L’amarezza e l’ingiustizia non hanno indirizzo, la comicità e l’assurdità abitano il mondo, l’amore è ovunque. Così, compresa l’universale potenzialità del testo, la nostra Rappresentazione si sposta geograficamente in un luogo impreciso caratterizzato dal dialetto istroveneto e in un tempo, il nostro, in cui il piccolo paese di Merduscia di Sotto si trova a fare i conti con la democrazia e una globalizzazione multimediale che altro non è se non lo specchio amplificato di quella piccola comunità rurale che era in origine. Tutto cambia e tutto resta.

La rappresentazione dell’Amleto nel villaggio di Merduscia di Sotto è un omaggio del Dramma Italiano a Ivo Brešan, uno dei massimi drammaturghi contemporanei croati recentemente scomparso. Siamo sicuri che con la nostra messa in scena le sue parole, rappresentate per la prima volta nel dialetto della CNI, continueranno a volare, far sorridere, pensare e riflettere.

Rosanna Bubola

Direttrice del Dramma Italiano

 

JUČER, DANAS I UVIJEK

Postoje bezvremenski tekstovi, autori koji analiziraju određeno povijesno razdoblje, a umjesto toga pogađaju kardinalnu temu jedne ere. Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja jedan je od onih kazališnih dragulja koji kroz satiru i grotesknu tragediju secira probleme i skrivenu istinu o skupini ljudi koja živi u Dalmatinskoj zagori, ali može biti smještena i bilo gdje drugdje. Gorčina i nepravda nemaju adresu, komedija i apsurd nastanjuju svijet, a ljubav je posvuda. Uzimajući u obzir univerzalni potencijal teksta, verzija Talijanske drame seli u neodređeno mjesto karakterizirano istromletačkim dijalektom, u sadašnje vrijeme. Mještani sela Mrduša Donja bore se s demokracijom i multimedijalnom globalizacijom koja nije ništa drugo nego povećano ogledalo te iste male ruralne zajednice kakva je bila i u početku. Sve se mijenja, sve ostaje isto.

Izvodeći tekst Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja, Talijanska drama odaje počast nedavno preminulom, jednom od najistaknutijih hrvatskih dramaturga današnjice, Ivu Brešanu. Sigurni smo da će njegove riječi prvi put prevedene na istromletački dijalekt nastaviti letjeti, nasmijavati te ponukati na razmišljanje.

Rosanna Bubola

Ravnateljica Talijanske drame

Vijenac-Mrduša kao interkulturna inspiracija

La voce del popolo-La recita dell Amleto domani a Pirano

HRT Dnevnik- (33:06-35:06)

La voce del popolo-Brillante recita dell Amleto a Merduscia di sotto

Novi list-Mrdušani iz vizure današnjeg vremena: Gledali smo talijansku verziju kultnog djela

HRT magazin-Brešanov Hamlet stigao u selo ‘Merduscia di Sotto’

HRT Radio Rijeka-Hamlet u selu Mrduša Donja – začudno lijepa i duboka groteskna komedija

Direktno.hr-Talijanska drama odigrala kultno djelo Ive Brešana ‘Predstavu Hamleta u selu Mrduša Donja’

Novi list-Redatelj Luca Cortina: ‘Treba se ponositi svojim identitetom’

Nacional.hr-FOTO: Premijera Brešanovog ‘Hamleta u selu Mrduša Donja’ prvi put na talijanskom

HRT magazin-Talijanska drama izvodi Brešana: kad Hamlet igra u Merdusci di Sotto

La voce del popolo-Si alza il sipario su… Merduscia di sotto

HRT Radio Rijeka-Il Dramma Italiano apre la stagione con l’Amleto a Merduscia di Sotto

Studentski.hr-Brešanov Hamlet postaje Amleto, a Mrduša Donja sada je Merduscia di Sotto

Urbancult-Premijera Brešanovog Hameta u Mrduši Donjoj prvi put na talijanskom

Pod Učkun-U izvedbi Talijanske drame Brešanov Hamlet od 30. rujna postaje Amleto, a Mrduša Donja Merduscia di Sotto…

Ziher.hr-TALIJANSKA DRAMA HNK IVANA PL. ZAJCA OTVARA SEZONU S “HAMLETOM U MRDUŠI DONJOJ”

Rijeka danas-Brešanov Hamlet od 30.rujna postaje Amleto, a Mrduša – Merduscia di Sotto

HRT Radio Rijeka-Talijanska drama izvodi Brešana: kad Hamlet igra u Merdusci di Sotto

Moja Rijeka-Brešanov “Hamlet” u izvedbi Talijanske drame 30. rujna u HKD-u

Showbizzmagazin-Premijera Brešanovog Hamleta u Mrduši Donjoj prvi put na talijanskom

Culturenet-Premijera Brešanovog ‘Hamleta u Mrduši Donjoj’ na talijanskom jeziku

Kigo.hr-Premijera brešanovog hamelta u Mrduši Donjoj prvi put na talijanskom

La voce del popolo-L universalit nell opera di Ivo Brešan in istroveneto

Foto & Video galerija