Premijera NA TRI KRALJA ILI KAKO HOĆETE
William Shakespeare

Redateljica:
Autor adaptacije:

Premijera: 9. travnja 2022.

Nakon izvrsne adaptacije romana Daše Drndić i režije predstave „Leica format“, Goran Ferčec i Franka Perković vraćaju se na riječku pozornicu sa Shakespeareom. Upravo u komediji zabune i karaktera oni vide prostor dijaloga sadašnjice s pričom o identitetu, zabludi, rodu, krivim odlukama, prividu, žudnji, laži, umišljaju, komediji, tragediji, gluposti i svemu onome što pripada širokom polju diskursa ljubavi (o kojoj, možda, konačno, možemo govoriti bez strepnje i kroz smijeh).

„Na Tri kralja ili Kako hoćete“ pripada najizvođenijim i najpopularnijim Shakespeareovim komedijama, a nastala je u najzrelijem periodu njegovoga stvaralaštva. Priča se temelji na naizgled klasičnom ljubavnom trokutu u kojem djevojka prerušena u mladića zavodi ženu u ime muškarca kojeg voli, a ta se žena pak zaljubljuje u djevojku misleći da je mladić. U toj se zabuni propituje i sama bit privlačnosti, identiteta i ljubavi.