RIJEČKI KLAVIRSKI TRIO
odgođeno

Solisti:
Violončelo: Vid Veljak
Klavir: Filip Fak

Termin naknadno

Na programu djela Haydna, Brahmsa, Faka i Piazzole