ROCK BACH KONCERT
neoklasični balet

Ariston Proballet, Italija
Koreograf:
Marcello Algeri
Režija:
Sabrina Rinaldi
Digitalni efekti:
Andrea Lombardi
Kostimi:
ATELIER Proballet

4.7. u 20:00 / HNK Ivana pl. Zajca

Rock Bach koncert se, poput života, sastoji od crnog i bijelog, klasičnog i modernog, jutra i noći, strastvenosti i liričnosti… Crno u ovoj predstavi ne podrazumijeva bezbojno, već snažno i sposobno upiti sve druge boje. Umjetnost, balet, pokret bez predrasuda na glazbu legendarnih grupa Pink Floyd i Deep Purple iz koje izbija neodoljiva energija i snažan ritam što povlači moderni plesni jezik. Bijelo se pleše na svevremensku glazbu Bacha. Jednako kao i glazbenike, Bachove note obvezuju plesače na ozbiljnost i izvedbenu preciznost. One zahtijevaju vrhunsku klasičnu tehniku i interpretaciju umjetnika koje se razvijaju višegodišnjim radom, a istovremeno vode pokret k divnoj nesputanosti i slobodi.

Pokrovitelj plesnog programa

logo_INA