SANI!

Regia / Režija:
Marco Paolini
Musiche originali composte ed eseguite da / Originalnu glazbu skladali i izvode:
Saba Anglana / Lorenzo Monguzzi

Teatro fra parentesi / Kazalište u zagradama

 

Sani è parola che canta, concerto, ballata popolare che in un dialogo stretto alterna storie e canzoni. Così in „SANI!“ ogni storia e ogni canzone raccontano qualcosa, alcuni temi si intrecciano ma la trama resta leggera come deve essere in un concerto. Il filo conduttore è autobiografico, nelle sue storie Paolini racconta momenti di crisi piccoli e grandi, personali e collettivi che hanno cambiato il corso delle cose. Le crisi raccontate come occasioni, a volte prese al volo, altre volte incomprese e sprecate.
/
Sani je riječ koja pjeva, koncert, narodnu baladu u kojoj se izmjenjuju priče i pjesme u bliskom dijalogu. Tako i u predstavi svaka priča i pjesma nešto govore, neke se teme isprepliću, ali radnja ostaje jednostavna kao što bi i trebala biti na koncertu. Zajednička nit je autobiografska, u svojim pričama Paolini pripovijeda o malim i velikim, osobnim i općim krizama koje su promijenile tijek stvari. Krize se spominju kao prilike, ponekad iskorištene, drugi put neshvaćene i izgubljene.

 

Sottotitolato / S titlovima na hrvatskome jeziku

Foto & Video galerija