Sanjive slike
KOMORNI KONCERT U MRAMORNOJ DVORANI

večer opernih arija i hrvatskog lieda
Autorski tim:
Klavir: Filip Fak

11.11.2015

 

Program:

Ferdo Wiesner Livadić (1799.-1879.)

Udaljenoj ljubi

Požuda domovine

Kamena djeva

Vatroslav Lisinski (1819.-1854.)

Tuga djevojke

Tuga

Dvije ptice

An die Frühlingswinde / Na vjetrovima proljeća

Franjo Krežma (1862.-1881.)

Stille Sicherheit / Mirna sigurnost

Du bist wie eine Blume / Ti si kao cvijet

Am fernen Horizonte / Na dalekim horizontima

Traumbild / Sanjive slike

* * *

Giuseppe Verdi (1813.-1901.)

Ritorna vincitor, arija Aide iz I. čina opere „Aida“

Qui Radamès verrà … O, patria mia, recitativ i arija Aide iz 3.čina opere „Aida“

Francesco Cilèa (1866.-1950.)

Poveri fiori, arija Adriane iz 4.čina opere „Adriana Lecouvreur“

Petar Iljič Čajkovski (1840.-1893.)

Tatjanin prizor s pismom iz 2. čina opere „Evgenij Onjegin“