Premijera TRANSPARADA

Koreografija:
Mauro Bigonzetti / Maša Kolar / Walter Matteini / Ina Broeckx / Andonis Foniadakis / Ludmila Komkova / Marco Goecke / Nadav Zelner

„TransParada“ je naslov prve premijere Baleta u sezoni 2022./23. „TransParadom” govorimo ujedno o našoj prošlosti i o našoj budućnosti. U prvom dijelu baletne večeri donosimo paradu minijatura, probranih uspješnica iz nekoliko prethodnih baletnih sezona, na čelu s „Rossini Cards” koreografa Maura Bigonzettija i iznenađujućim „Bolerom” s izvođačima na trampolinima, u koreografiji Andonisa Foniadakisa. Konstantno se razvijamo i transformiramo, a to je ono što fizički želimo izraziti u drugom dijelu večeri s tri nove kreacije najznačajnijih koreografa današnjice, poput njemačkog koreografa Marca Goeckea i mladog Izraelca Nadava Zelnera. „TransParada” je balet koji priča jedinstvenu priču o nama, ansamblu riječkog Baleta, kao osjetljivom izražajnom korpusu u stalnom procesu transformacije i rasta.