Temeljem članka 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) i članka 3. i 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017)
Hrvatsko narodno kazalište Ivan pl. Zajc Registar ugovora i okvirnih sporazuma čija je vrijednost bez PDV-a jednaka ili veća od 20.000,00kn objavljuje u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH; https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ ) i na svojim službenim stranicama https://hnk-zajc.hr/pregled-ugovora/

I. Registar 2021. ažuriran (19-05-2021)


III. Registar 2020. ažuriran 05-02-2021

II. Registar 2020. ažuriran 24-08-2020

I. Registar 2020. ažuriran 24-02-2020


IV. Registar 2019. ažuriran 05-02-2021

III. Registar 2019. ažuriran 24-08-2020

II. Registar 2019. ažuriran 24-02-2020

I. Registar 2019. ažuriran 09-09-2019


VI. registar 2018 ažuriran 02-12-2020

V. Registar 2018. ažuriran 10-09-2019

IV. Registar 2018. ažuriran 25-03-2019

II. Registar 2018. ažuriran 29-06-2018


Registar ugovora 2017 i 2018. godina

REGISTAR ugovora o javnoj nabavi

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Registar ugovora HNK Zajc_travanj 2017.