PREDSTAVA RUKELI – SNIMANJE I FOTOGRAFIRANJE

2. srpnja 2015.
Obavještavamo vas da zbog njene komornosti, odnosno neposedne blizine dvojice glumaca i publike, večerašnju predstavu “Rukeli” Nade Kokotović, iznimno, neće biti dozvoljeno fotografirati i snimati.
Fotografirati i snimati se može na probi u 17.30 sati na lokaciji izvedbe ( u garaži 5b Tower centra Rijeka).

Zahvaljujemo na razumijevanju i suradnji.