RIJEČKA HRVATSKA DRAMA ZAPOŠLJAVA

26. rujna 2017.

Hrvatska drama HNK Ivana pl. Zajca u Rijeci objavila je Natječaj za izbor kandidata za obavljanje poslova dramskog glumca, po jedan izvršitelj za srednje te jedan za velike i srednje uloge. Važno je napomenuti da se na Natječaj, osim hrvatskih državljana, mogu javiti i strani državljani sa znanjem hrvatskog jezika u govoru i pismu. Kandidati koji udovoljavaju traženim uvjetima i koji su priložili svu potrebnu dokumentaciju obvezno pristupaju audiciji prema općem aktu o audiciji.

Audicija će se održati u drugoj polovici listopada 2017. u zgradi Kazališta. O točnom datumu kandidati će biti pravovremeno obaviješteni.

Prijave se primaju e-poštom do 15. listopada 2017. do 12 sati na hrvatska-drama@hnk-zajc.hr uz naznaku u predmetu poruke e-pošte „Prijava na natječaj“.

Detaljnije o Natječaju https://hnk-zajc.hr/zaposljavanje/