ZRAČNI MOST / THE AIRLIFT
GALA KONCERT: KARITA MATTILA
MAHLEROVA DRUGA SIMFONIJA “USKRSNUĆE” (“AUFERSTEHUNG”)
OPERA PO KAMOVU
ReCALLAS MEDEA
GLAZBENI SALON: S ANNE BOGART RAZGOVARA MIRA FURLAN
GALA KONCERT: ELINA GARANČA
UNA ESCENA PROPIA / DISIDENTSKA SCENA
ADESTE+ LJETNA ŠKOLA RAZVOJA PUBLIKE U RIJECI
PSi#26: CRISES OF CARE: ACT RESPOND ENGAGE/ PSi#26: KRIZA BRIGE: REAGIRAJ ODGOVORI UKLJUČI SE
PRETPLATA EPK – “VJEŽBANJE RAZLIČITOSTI”
KONCERTNA PRETPLATA EPK – “EUROPSKI GLAZBENI VRHUNCI”