ZAJC – TRANSPARENTNO: OSVRT NA 2019. U BROJKAMA

13. veljače 2020.

Kako je riječki HNK završio svoju financijsku 2019. godinu? Koji su rezultati protekle godine, gdje su zabilježeni porasti te koja cifra stoji ispod posljednje podvučene crte u godišnjem izvješću i zašto je zapravo tome tako? Krenimo redom.

Kada se zbroje prihodi od prodaje ulaznica tijekom 2019. godine, riječki HNK Ivana pl Zajca ima puno razloga za zadovoljstvo. Uz prihode od prodaje ulaznica, prošle je godine zabilježen i porast prihoda od prodaje godišnjih pretplata, a posljedično je porastao i ukupni broj posjetitelja vlastitih produkcija u odnosu na 2018. godinu.

Izraženo brojkama, ukratko, izgleda to ovako: od prodaje ulaznica u 2019. uprihođeno je preko milijun i 600 tisuća kuna više nego godinu ranije! Dok je 2018. taj prihod iznosio 3.764.520,00 kuna, u 2019. cifra se popela na ukupno 5.381.536,00 kuna. Takav značajan porast prihoda možemo dijelom zahvaliti i iznimom uspjehu našeg festivala “Summer Classics” u pulskoj Areni.
A najveći skok prihoda u usporedbi s 2018. zabilježen je u prosincu. Tako je u zadnjem mjesecu 2018. riječki „Zajc“ od prodaje ulaznice ostvario prihod od 691.483,00 kuna, a 2019. pak 994.714,50 kuna, pa je porast veći od 300.000 kuna.

Kada je riječ o prihodima od prodaje sezonskih građanskih pretplata, riječki HNK u 2019. bilježi povećanje prihoda od 142 tisuće kuna u odnosu na godinu ranije, premda je broj građanskih pretplata neznatno manji (1438 pretplatnika 2019. u odnosu na 1487 pretplatnika 2018.). Posljedica je to, naime, značajno većeg interesa za skuplje predstave, odnosno privremenog ukidanja pretplate “Komorni koncerti u Zajcu” koju ćemo obnoviti već u sljedećoj sezoni.

U konačnici, „Zajc“ je na svojim programima zabilježio i 10 tisuća posjetitelja više nego 2018. godine, ne računajući pritom posebne programe, gostovanja drugih predstava u „Zajcu“ niti gotovanja riječkih ansambala izvan matične kuće. Dok je u 2018. bilo 55 920 posjetitelja vlastitih produkcija na našoj pozornici, u riječkom je HNK 2019. zabilježeno njih 66 216.

Nažalost, unatoč iznimnom porastu zanimanja za programe Kazališta i znatnom porastu prihoda od prodaje ulaznica, HNK Ivana pl. Zajca Rijeka financijsku je 2019. godinu završilo s manjkom prihoda u odnosu na rashode i to u iznosu od čak 7.269.790 kuna, što čini porast od 21% u odnosu na 2018. godinu. Za takav porast postoji, međutim, obrazloženje.

Značajno povećanje manjka prihoda u 2019. godini prije svega je uzrokovano poreznim rješenjem nakon izvršenog nadzora poslovanja Kazališta za period od 2012. godine do 30.11.2016. godine, koje je tijekom 2019. godine postalo pravomoćno i izvršno. O tome smo već informirali javnost putem medija.

Obaveza po poreznom rješenju iznosila je 2.200.000 kuna. Dio obaveze osnivač Grad Rijeka već je namirio iz proračunske zalihe te je za preostali iznos duga koncem 2019. godine sklopljen Upravni ugovor s Ministarstvom financija, Poreznom upravom o otplati duga u 12 rata na iznos od 1.699.952 kuna. Od ukupnog zaduženja po poreznom rješenju, oko 56% duga odnosi se na mandat Nade Matošević – Orešković, 39% na mandat Olivera Frljića te 5% na prva tri mjeseca v.d. mandata Marina Blaževića. Navedenih 5% iz v.d. mandata Marina Blaževića posljedica je ugovornih obveza i praksi naslijeđenih iz mandata Olivera Frljića koje nije bilo moguće razvrgnuti s obzirom da su bile u tijeku, odnosno uočiti odmah već u prvim tjednima obnašanja dužnosti intendanta, nakon sto je Oliver Frljić razriješen dužnosti intendanta na vlastiti zahtjev. Dio tih poreznih obaveza, značajno manjih, i na žalost neizbježno nastalih u prvim tranzicijskim mjesecima između dviju uprava, aktualna je uprava riječkog HNK već podmirila, odnosno podmirit će narednih mjeseci iz viška vlastitih prihoda ostvarenih upravo iznimno uspješnim poslovanjem.

Valja reći i da značajan dio navodnog poreznog duga proizlazi iz tumačenja Porezne uprave koja su u suprotnosti s praksom uvriježenom u drugim nacionalnim kazalištima i kulturnim ustanovama, ne samo u hrvatskoj nego i inozemstvu. Kazalište je stoga u procesu pobijanja nalaza poreznog rješenja s više osnova te je pokrenulo i upravni spor pred Upravnim sudom.

S druge strane, povećanje manjka prihoda i primitaka u 2019. iznosi 1.268.195 kuna, što je manje od ukupnog zaduženja po upravnom ugovoru, iz čega proizlazi da se preneseni manjak prihoda i primitaka u 2019. godini smanjio za čak 431.757 kuna u odnosu na 2018. godinu.

Obveze na kraju izvještajnog razdoblja smanjene su za otprilike isti iznos, ne uzimajući u obzir obveze prema upravnom ugovoru, i to unatoč nerealiziranim prihodima Osnivača za pokriće rashoda 2019. godine u iznosu od 483.952 kn, a koji se odnose dijelom na troškove pred-produkcije EPK programa, odnosno režije i druge troškove.

Ovakvom „saniranju“ dijela prenesenog manjka doprinijelo je i povećanje prihoda prodaje kazališnih programa s početka ovog osvrta. Kada se podvuče crta, naime, evidentiran je porast prihoda od ulaznica i pretplata od 43% u odnosu na 2018. godinu. Nadamo se da će naša publika i čitatelji sami izvući zaključak u kakvoj se nezavidnoj situaciji nalazi aktualna uprava riječkog HNK, unatoč svim programskim, dakle umjetničkim, i poslovnim uspjesima.