Izjava o zaštiti osobnih podataka za Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Rijeka

1. Općenite informacije

Ova Izjava o zaštiti osobnih podataka za Hrvatsko narodno kazalište primjenjuje se od 25. svibnja 2018. Korištenjem naših usluga povjeravate nam svoje podatke. Ova Izjava opisuje koje podatke prikupljamo, na koji ih način obrađujemo te u koje ih svrhe upotrebljavamo, kao i vaša prava povezana s vašim podacima.

a) Za obradu podataka odgovoran je: Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Rijeka

Uljarska 1

51000 Rijeka

Povjerenik za zaštitu osobnih podataka dostupan je putem:

Adresa e- pošte za kontakt: kadrovska@hnk-zajc.hr

b) Ako se koristimo uslugama vanjskih pružatelja za obradu vaših osobnih podataka, govorimo o obradi (osobnih podataka) po nalogu. I u tom smo slučaju odgovorni za zaštitu vaših osobnih podataka.

2. Vrste osobnih podataka

Upotrebljavamo sljedeće osobne podatke:

a) vaše temeljne osobne podatke: ime i prezime, adresa, osobni identifikacijski broj (OIB), datum rođenja, spol, broj mobitela i podaci za kontakt (adresa e-pošte, broj telefona), informacije o vrsti ugovornog odnosa i sadržaju .
b) ostale osobne podatke, koje nam vi ili treće osobe stavljate na raspolaganje prilikom sklapanja ugovora ili tijekom trajanja ugovornog odnosa, kao što su podaci iz osobne iskaznice, pod to ne potpadaju podaci osjetljivi s aspekta zaštite podataka, posebice podaci o rasnoj ili etničkoj pripadnosti, političkim ili vjerskim nazorima ili svjetonazoru, genetički podaci ili podaci o zdravstvenom stanju

3. Razdoblje čuvanja

a) Vaše temeljne osobne podatke načelno brišemo po prestanku ugovornog odnosa, a najkasnije po isteku svih zakonskih obveza povezanih s čuvanjem osobnih podataka.

Molimo da uzmete u obzir da ne brišemo vaše podatke:
• u slučaju da je pokrenut postupak prisilne naplate neplaćenih potraživanja
• ako je uložen prigovor na proizvod ili uslugu u roku, sve do konačnog dovršetka postupaka po prigovoru u skladu s važećim propisima (npr. Zakon o zaštiti potrošača i dr.).

b) Podatke o sadržaju usluga čuvamo u skladu sa Zakonom o elektroničkim komunikacijama, odnosno brišemo ih čim njihova obrada više nije potrebna za izvršenje naših komunikacijskih usluga. Podaci o sadržaju načelno se ne pohranjuju. Kratkoročno pohranjivanje uslijedit će samo ako je to nužno iz tehničkih razloga ili ako je pohranjivanje značajka te usluge.
c) Vaši ostali osobni podaci načelno se brišu po prestanku ugovornog odnosa, a najkasnije po isteku svih zakonskih obveza pohranjivanja, osim u slučaju da je pokrenut postupak prisilne naplate.