PROMOTION OF THE INTERNATIONAL EDITION OF THE CD “NIKOLA ŠUBIĆ ZRINJSKI” PERFORMED BY THE OPERA OF THE CROATIAN NATIONAL THEATRE IVAN PL. ZAJC

Participants:

July 23, 2020

CD 1
1. Ouverture 3‘08
2. Poručio se po me, o silni padišah … [Bercich, Ortar] 6‘49
3. Idi brzo, neka dođe k meni vezir moj, – nek‘ brzo dođe! [Ortar] 0‘21
4. Čudno li krvca mi lije, rata mi srce žudi … [Ortar] 2‘33
5. Smjerno čekam tvoje zapovijedi, možni care! [Ortar, Surian jr.] 3‘30
6. Idi namah, reci im: „Pobjede se vije stijeg, na vojnu je poć.“ [Ortar, Surian jr., Chor] 5‘41
7. Ah, kamo, dragi? Ti ode zar? [Knego, Farasin] 4‘30
8. On ode! Bože, čemu požurit mu se valja? [Knego] 4‘08
9. Šta je, drago dijete? Ništa, ništa majko! Suzu vidim u tvom oku. [K. Kolar, Knego] 2‘11
10. O ženo draga, milo dijete, po cijelom gradu tražim vas! [R. Kolar, K. Kolar, Knego] 3‘02
11. Bane, novu nosim vijest! [Padavić, R. Kolar, Knego, K. Kolar] 1‘50
12. Govori, šta je? U boj, u boj, mač iz toka, bane! [Padavić, R. Kolar, Knego, K. Kolar] 1‘51
13. Nisam ja bogata roda, ne prati tašta me čast. [Farasin, R. Kolar, Knego, Chor] 3‘25
14. Alapić i Juranić, naša dika, naša čast, naše milje, naša čast! [Chor] 1‘36
15. Živio nam svijetli ban! Vi, braćo, sa mnom! [Chor, R. Kolar, Padavić, Farasin, K. Kolar, Knego] 6‘11
16. Junaci, braćo! Ma gdje se Hrvat s Turci bije, za dom se bori svoj! [R. Kolar, Chor] 5‘02
17. Još Siget stoji, al‘ Siget moj još nije. [Ortar, Surian jr.] 2‘47
18. Jur puče zid na novom gradu od ognja turskog! [R. Kolar, Padavić, Farasin, Marić] 1‘49
19. „Turski vođa prosi na samu zborit sa Zrinjskim.“ [R. Kolar] 1‘05
20. Gle, kako divno sjaji grad u Božjeg sunca traku …. [R. Kolar] 3‘41
21. Turski vođa! Nek uđe! Sokoloviću, zar si ti? [R. Kolar, Surian jr.] 3‘49
22. Paprutoviću, pali grad! [R. Kolar, Surian jr., K. Kolar, Padavić, Knego, Marić] 1‘30
T.T.: 70’40

CD 2
1. Kako je caru? O, zlo i još će gorje biti! [Surian jr., Bercich, Ortar] 3‘59
2. Utruđen bojem sjedim, još svijet mi drhće sav! [Ortar, Bercich] 3‘25
3. Po želji tvojoj pade Hamza-beg! [Bercich, Ortar, Surian jr.] 3‘33
4. Sad je vlast u mojih ruku, sad će za me Zrinjski čut … [Surian jr.] 1‘19
5. Ovamo, kćeri moja, zaklonimo se ovdje! [K. Kolar, Knego] 4‘50
6. O Bože, gdje sam? Zar tu? Ah tu? [Knego] 5‘15
7. Ljubio je goluban golubicu bijelu … [Chor] 2‘35
8. U nje usta medena, u njeg pogled blagi. [Chor, Knego, Farasin] 7‘06
9. Evo! Pod vedrim nebom zadnju riječ ti zborim … [R. Kolar, K. Kolar] 7‘44
10. Gle milog sina, ženo! A gdje je naša kći? [R. Kolar, Farasin, K. Kolar] 1‘10
11. Sad napred braćo, već zove bijesno Ture! [R. Kolar, Farasin, Padavić, Marić, K. Kolar, Chor] 3‘12
12. Katastrofa 1‘02
T.T.: 45‘17