OPĆI PODACI

Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Rijeka
Adresa sjedišta: Uljarska 1, 51000 Rijeka
OIB: 73674241432

OSTVARIVANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Korisnik prava na pristup informacijama sve podatke koji su u bilo kojem obliku objavljeni na web stranicama Kazališta može slobodno preuzeti.
Za ostale podatke potrebno je ispuniti obrazac Zahtjeva za pristup informacijama

Zahtjev za pristup informacijama

i dostaviti ga na adresu e-pošte: pravnik2@hnk-zajc.hr ili poštanskom pošiljkom na adresu sjedišta Kazališta: Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Rijeka, Uljarska 1, 51000 Rijeka, s naznakom „Zahtjev za pristup informacijama“.

Službenik za informiranje:
Josip Kustić, mag. iur.
pravnik2@hnk-zajc.hr

Popis tijela javne vlasti i službenika za informiranje http://www.pristupinfo.hr/tijela-i-sluzbenici-za-informiranje/

Odluka o određivanju službenika za informiranje

Godišnje  izvješće o provedbi ZPPI za 2017.

Godišnje izvješće

Godišnje  izvješće o provedbi ZPPI za 2018.

Godišnje izvješće 2018.

Ostali primjeri obrazaca za pristup informacijama i smjernice za postupanje

https://www.pristupinfo.hr/pravni-okvir/upute-smjernice-obrasci/

Godišnje  izvješće o provedbi ZPPI za 2019.

Godišnje izvješće 2019.