Ansambl Acoustic project

U ovoj sezoni

Dani Bošnjak, flauta
Branko Mihanović, oboa
Nikola Fabijanić – saksofon
Mario Čopor, klavir
Stanislav Muškinja, udaraljke
Marco Graziani, violina
Val Bakrač, violina
Aleksandar Jakopanec, viola
Petar Kovačić, violončelo
Dubravko Palanović, kontrabas