Francesco Pio De Benedictis

Solist Baleta, sporedne uloge
U ovoj sezoni

Započeo je s baletom 2010. godine u Veroni kod učitelja Eriberta Verardija i Ane Guetsman. U 2014. godini radi s baletom Matera. Nastupio je u predstavi „Carmen” u Lecceu. Od 2015. do 2018. godine zaposlen je kao solist u Rumunjskom nacionalnom kazalištu Oleg Danovski. Nakon prvog iskustva rada u nacionalnoj kući potpisuje ugovor s baletom HNK u Splitu gdje u statusu demi-solista pleše klasičan, neoklasičan i moderan baletni repertoar surađujući s koreografima poput Igora Kirova, Stephana Delattrea, Douglasa Leeja, Daniela Cardosa, Maše Kolar i Kristiana Levera. Riječkom Baletu pridružuje se početkom sezone 2020./2021.